Gündüz uyumak, gece de uyanık geçirmek köpeklerin huyudur sözü hadis midir?

Tarih: 24.10.2019 - 08:12 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir hadis-i şerife göre Hz. Peygamber şöyle mi demiştir? Doğru mudur:
"Bazı insanların tüm gece ayakta kalması, (uykusuz) oyalanması sonucu sabah namazına kalkamamalarına sebep olur bu da gündüz uyuyan, gece de uyanık geçiren köpeklerin huyudur." 
- Böyle bir hadis var mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İbni Abbas'dan rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir:

“Köpeklerle koyunların haline şaştım: Koyunlardan senede şu ve şu kadarı boğazlanır ve şu kadar da kurban edilir. Köpeklere gelince; bir dişi köpek (bir batında) şu kadar yavru doğurur. Böyle iken koyunlar köpeklerden daha çoktur.” (Buhari, Edebü’l-müfred, s. 202, bab 261)

Gerçekten köpeklerle koyunlar mukayese edildiği zaman, taaccüp edilecek bir durum hasıl olmaktadır. Her dişi köpek bir batında dokuz taneye kadar yavru doğurduğu halde, bir veya iki yavru doğuran koyunun üreme nispetleri ters orantılıdır. Sonuç itibariyle, koyunlardaki istihlâk çokluğu bir yana, daima koyunların sayısı köpeklerden kat kat fazladır. Bu hâl de koyunlarda olan bereketi ifade eder. (bk. A. Fikri YAVUZ, İmam Buhari’nin Derlediği Ahlak Hadisleri, 1/579)

Ancak Hz. İbn Abbas bu bereketin hikmetini ve nedenini açıklamamıştır.

Bununla beraber, sosyal medyada, İbrahim b. Ethem, Mevlana hatta Hz. Ali’ye nispet edilen aşağıdaki bilgiler dolaşıyorsa da bunların bir kaynağını bulamadık:

“Bir adam Hz Ali'ye sorar: Efendim, koyun nesli hem kasaplık hem de kurbanlık olarak kesildiği halde bir türlü tükenmez, aksine daha da çoğalıp devam eder. Ama köpek nesli hem de birkaç tane birden yavruladığı, kasaplık olarak kesilmeyip korunduğu halde bir türlü çoğalmaz, koyun gibi sürüler haline gelemez. Neden acaba?"

Hz. Ali'nin cevabı şöyle olur:

"Sabaha karşı seher vakti bereket vaktidir. Bu bereket vaktinde koyunlar asla uyumaz, hep uyanık olurlar. Köpekler ise hiç uyanık olmaz hep uykuya dalar, gaflette olurlar. Onun için koyun nesli seherin bereketine nail olur, köpekler ise bereketsizliğine maruz kalırlar.”

Tekrar ifade edelim ki, bu bilgilerin kaynağını bulamadık. Bu bilginin aktarıldığı yerlerde de -gördüğümüz kadarıyla- hiçbir kaynak verilmemiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun