Günde 100 defa okuyanın ölüm acısı hissetmeyeceği sözü hadis mi?

Tarih: 28.10.2020 - 14:32 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Esselamü aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berakatühu duasını günde 100 defa okuyan ölüm acısını hissetmez, diye bir hadis var mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bakabildiğimiz hadis, siyer, tefsir kaynaklarında böyle bir hadis rivayeti bulamadık.

Bazı tasavvuf kitaplarında, bu selamın faziletlerinden biri olarak, "Esselamü aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berakatühu duasını her gün 100 defa okumaya devam eden kimsenin ölüm acısını hissetmeyeceği, her gün 100 defa okumaya devam edenlerin vefat ederken ölüm sıkıntısı çekmeyeceği ve bu selama devam eden bazı kimselerin de namaz kılarken secdedeyken vefat etiği" söylenir. (bk. Ömer b. Saîd, Rimahu hizbi’r-rahîm, Beyrut, 2/150)

Demek ki, soruda geçen anlamda bir hadis olmamakla beraber, bu selamın faziletiyle ilgili bilgiyi, bazı veli zatların kanaatleri ve müşahedeleri olarak görmek mümkündür.

Esasen "Esselamü aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berakatüh" duası, her namazda okuduğumuz tahiyyat duasında geçer.

Tahiyyat duası şöyledir:

et-Tahiyyâtü li’llâhi ve’s-salavâtü ve’t-tayyibât es-selâmü aleyke eyyühe’n-nebiyyü ve rahmetu’llāhi ve berekâtüh es-selâmü aleynâ ve alâ ibâdi’llâhi’s-sâlihîn eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh”

 التحيّات لله والصلوات والطيّبات السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلّا الله وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله (Buhari, ezan, 148, 150; Müslim, Salat, 55)

Tahiyyat duasının anlamı şöyledir:

“Bütün tazimler, övgüler, mülkler, kavli, bedenî ve mali ibadetler Allah’a mahsustur. Ey Peygamber! Sana selam olsun, Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Selam bize ve Allah’ın salih kullarına olsun. Kesin olarak bilir ve beyan ederim ki Allah’tan başka tanrı yoktur ve şehadet ederim ki Hz. Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir.”

Bazı tefsir ve fıkıh kitaplarında Tahiyyat duasıyla irtibat kurularak Hz. Peygamber Efendimizin (asm) miraç gecesinde tahiyyat, salavat ve tayyibat kelimeleriyle Cenab-ı Hakk’a tazimde bulunduğu, O’nun da buna “es-selâmü aleyke eyyühe’n-nebiyyü ve rahmetu’llāhi ve berekâtüh” diyerek selam, rahmet ve berekat kelimeleriyle mukabele ettiği, Hz. Peygamberin (asm) gördüğü bu iltifat karşısında selamın bütün peygamberler, melekler ve insanlar üzerine olmasını temenni ettiği, bunun üzerine bütün meleklerin kelime-i şehadeti söyledikleri kaydedilir. (Mesela bk. Kurtubî, 3/425; İbn Nüceym, 1/342-343)

Bu sebeple teşehhüd duasını okumanın, kulun miraçla sıkı bağı bulunan namaz ibadetinin belirli bölümlerinde (kadeler) miraç gecesinde gerçekleşen bu olayın hatırasını yadetmesi ve bu vesileyle Allah’a tazimlerini sunması, Hz. Peygambere (asm) selamlarını ve bağlılığını bildirmesi, Allah’ın kendisine, cemaate, meleklere ve salih kullara rahmetle muamele etmesini dilemesi gibi bir anlam taşıdığı yorumu yapılmıştır.

Bir ayette şöyle buyurulur:

“Allah ve melekleri peygambere salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve onu tam bir teslimiyetle selamlayın.” (Ahzab 33/56)

Ayetin ikinci kısmında geçen “tam bir teslimiyetle selamlama ifadesi ise ya -namazların son oturuşta okunan Tahiyyat duasında olduğu gibi- belli selam kelimelerini kullanarak Hz. Peygamber’in (asm) manevî şahsiyetini selamlama ya da onun emirlerine tam anlamıyla boyun eğme şeklinde anlaşılmıştır. Ancak her iki manayı beraber anlamaya bir engel olmadığı söylenebilir.

Namazların dışında Hz. Peygamber (asm) Efendimizin adı anılınca, yazılınca, ezan dinlerken, cuma günü, mescide girince, cenaze namazında vb. vesilelerle, ayrıca yazışmalarda ve kitap hatimelerinde Hz. Peygambere salatüselamda bulunmak müstehap sayılmıştır. (Kadı Iyaz, eş-Şifa, 2/67-70)

Özetle, her Müslüman namazda es-selâmü aleyke eyyühe’n-nebiyyü ve rahmetu’llāhi ve berekâtüh selamını okur ve okumalıdır. Namaz dışında bu selamı okursa, Peygamber Efendimize selam vermiş olur, elbette bunun da birçok sevabı ve fazileti vardır.

Soruda geçen müjdenin ise, bir hadis olmadığını, bazı veli zatların tavsiyesi ve müşahedesi olduğunu bilerek her Müslüman okuyabilir ve bu müjdeye nail olmayı Allah’ın rahmetinden ümit edebilir.

Biz de bu selam ile hatime verelim:

es-selâmü aleyke eyyühe’n-nebiyyü ve rahmetu’llāhi ve berekâtüh.

İlave bilgi için tıklayınız:

İbadetlere vadedilen netice ve sevaplara kavuşmanın şartları nelerdir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun