Allah'ın ve Resulünün selamı ve bereketi üzerinize olsun, demek caiz mi?

Tarih: 19.03.2022 - 08:46 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bütün araştırmalarımıza rağmen “...ve Resulünün selamı” şeklinde bir bilgiye rastlayamadık. Örneğin: “Selam üzerinize olsun”, “Allah’ın selamı üzerinize olsun..”, “Allah’tan gelen selam üzerinize olsun” şeklindeki ifadelerin caiz olduğu bildirilmiş, fakat sorudaki şekliyle bir bilgi verilmemiştir.

Keza âlimlerin selam konusunda temel dayanak olarak kabul ettikleri hadis, Hz. Âdem’le ilgili rivayettir. Buna göre, Allah Hz. Âdem’e meleklere gitmesini ve selam vermesini emretmiş, ardından da “onlar sana ne şekilde cevap verirlerse, artık o senin ve neslinin selam şekli olur” diye buyurmuştur. Onların cevabı ise, “esselamu aleyke ve rahmetullahi” şeklinde "rahmetullahi" kelimesinin ziyadesiyle olmuştu. (bk. Buharî, Halku Âdem, 2)

Kanaatimizce, “Allah’ın ve resulünün selamı üzerinize olsun” ifadesi isabetli değildir. Çünkü:

a) Ayet ve sünnette öyle bir ifade tarzı yoktur. Sahabeden de böyle bir istimal olmadığı bilinmektedir.

b) Selam Allah’ın ismidir (bk. Haşr, 59/24). Manası, maddi-manevi olarak Allah her türlü kusur, ayıp, noksandan münezzehtir. Selam isminde bir ortaklık yoktur. Yani, Hz. Muhammed (asm) de Selam değildir.

c) “Allah’ın selamı üzerine olsun.” demek, Allah’ın affı, afiyeti, selameti, lütuf ve ihsanları üzerine olsun demektir. Bildiğimiz selamlaşmalarda da bu mana kastedilmektedir.

Buna göre, bu lütuf ve ikramların hepsi yalnız Allah’a mahsus nimetlerdir. Böyle bir yetki peygamberlerin elinde de yoktur.

d) Her namazın sonunda selam verdikten sonra Hz. Peygamberin (asm) okuduğu şu dua konumuza ışık tutacak mahiyettedir (bk. Müslim, 135-136):

“Allah’ım! Sen Selam'sın (noksansız ve kusursuz bir varlıksın), selam yalnız sendendir (kullarına verilen selamet, afiyet, lütuf ve ikramlar da ancak sendendir), Ey celal ve ikram sahibi! Sen yüceler yücesisin.”

Evet, bu hadisten anlaşılıyor ki, gerçek anlamıyla Selam ismi yalnız Allah’a mahsus bir güzel ismi olduğu gibi, kulları tarafından ümit edilen ve vakıa olarak kendilerine gelen bütün selametler, lütuf ve ikramlar da yalnız Selam olan Allah’ın ihsanlarıdır. “Minkesselam” ifadesi, bu tahsisi ve hasrı ifade etmektedir.

Bu sahih hadiste de zikredildiği üzere, selamlaşmalarda selamı Allah’tan başkasına izafe etmek hem dinen hem aklen hem lügaten hem istimalen uygun değildir.

Selam, karşılaşan iki kişiden birinin diğerine “Selamün aleyküm!” / "es-selâmü aleyküm: Selam sizin üzerinize olsun, Allah sizi her türlü kaza ve beladan korusun." demesi, diğerinin de buna aynı manada olmak üzere “aleyküm selam” / "ve aleykümü’s-selam" diye hayır duada bulunmasıdır.

Selamda, yaygın olarak bu ifadeler kullanılmakla birlikte “es-selâmü aleyküm ve rahmetüllāhi ve berekâtüh” ifadesiyle verilip “ve aleykümü’s-selâm ve rahmetüllāhi ve berekâtüh” ifadesiyle de alınabilmektedir.

İslam âlimleri selam vermenin sünnet, almanın farz olduğunu ve selam verenin alana göre daha fazla sevap kazanacağını belirtmiştir. (bk. Mevsılî, İhtiyar, 4/164)

İlave bilgi için tıklayınız:

Selam vermenin anlamı nedir? ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun