Dargın olduğumuz bir kimsenin selamını, ses vermeden içimizden almamız doğru olur mu? Bir sahabinin içinden selam aldığı rivayeti doğru mudur? İşaretle selam verilip alınabilir mi?

Tarih: 22.05.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1. İlgili hadisi Hz. Enes anlatıyor: Bir gün Peygamberimiz (a.s.m) Sad b. Ubade’nin evine gitti ve içeri girmek için izin istedi ve “Allah’ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun” diyerek selam verdi. Sad ise, Hz. Peygamber (a.s.m)’e duyurmadan -sessizce- selamını aldı. Nihayet, Efendimiz üç defa selam verdi, Sad ise her üçünde de ona duyurmadan “sessizce” selamını aldı.

Bunun üzerine Hz. Peygamber (a.s.m) geri döndü. Ancak Sad arkasından koşup yetişti ve: “Anam, babam sana feda olsun ey Allah’ın resulü!  Her defasında verdiğin selamı kulağımla işittim, ancak selamını sessizce aldım, özellikle sana duyurmak istemedim. Bununla, senin selam ve bereket duanı daha fazla alayım istedim.” dedi. Sonra  onu eve götürüp ikramda bulundu”. Ahmed b. Hanbel ve Bezzar’ın rivayet ettiği bu hadis, sahih olarak değerlendirilmiştir.(bk.Mecmauz-Zevaid, 8/34). 

Dargın olduğumuz biri bize selam verirse, onun selamını içimizden, ses vermeden almamız doğru değildir, sorumluluktan kurtulamayız.

2. Tanıdık birine uzaktan selam verirken görmesi için el kaldırarak selam vermek caizdir.

İlave bilgi için tıklayınız:

İşaretle selâm verilmesi ve alınması doğru mu?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun