Günahı çok olan su dağıtsın, sözü hadis mi?

Tarih: 08.08.2017 - 00:08 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Günahı çok olan su dağıtsın sözü hadis mi, hadis ise Arapça metnini paylaşır mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Müfessir Kurtubi, “وقد قال بعض التابعين : من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء Kimin günahı çoğalırsa o, başkalarının su ihtiyacını karşılamaya baksın.” anlamındaki sözü tâbiînden bazı alimlerin ifadesi olarak nakleder. (bk. Kurtubi, A'raf 50. ayetin tefsiri)

Hatib Bağdadi ise, Peygamber Efendimiz (asm)'e ait olduğunu söylediği şu hadisi rivayet eder:

 “إِذَا كَثُرَتْ ذُنُوبُكَ فَاسْقِ الْمَاءَ عَلَى الْمَاءِ تَتَنَاثَرُ كَمَا يَتَنَاثَرُ الْوَرَقُ مِنَ الشَّجَرِ فِي الرِّيحِ الْعَاصِفِ

"Günahların çoğalınca, ihtiyaç sahiplerine çok su dağıt. Böylece, şiddetli rüzgar nasıl ağaçların yaprağını döküp yok ediyorsa, bu durum da senin günahlarını döküp yok eder.” (Bağdadi, Tarih, -Şamile- 7/448, no: 3417)

Bu rivayet, senedinde geçen Hibetullah b. Musa isimli ravi bilinmediği için zayıftır. (bk. Zehebi, Mizan, 4/293; Münavi, Feyzu’l-kadir, 1/434)

İbn Asakir de bu rivayeti, farklı bir senetle aynı manaya gelecek şekilde hadis olarak nakleder. Ancak hem senet hem de metin bakımından bu rivayetin “münker” olduğunu söyleyerek zayıf olduğuna dikkat çeker. (bk. İbn Asakir, Tarih, -Şamile- 54/385, no: 6814)

Bununla beraber, ihtiyaç sahiplerine su vermenin faziletiyle ilgili muteber kaynaklarda geçen rivayetler vardır:

Hz. Sa'd, Peygamber (asm)'a gelip şöyle sormuş: Sadakanın hangi türünü daha çok seversin? Hz. Peygamber: Su” diye buyurmuş. (Ebu Dâvud, Zekat 41)

Bir rivayette de: Bunun üzerine Sa'd bir kuyu kazarak: Bu da Sa'd'ın annesi için, demiş. (bk. Ebu Dâvud, Zekat 41)

Sa'd dedi ki: Ey Allah'ın Rasulü, Sa'd'ın annesi sadakayı severdi. Onun yerine benim tasaddukta bulunmamın bir faydası olur mu? Hz. Peygamber: "Evet, sana suyu tavsiye ederim." dîye buyurmuş. (Nesai, Vesaya 9)

Bir başka rivayette de Peygamber (asm), Sa'd b, Ubede'ye annesinin adına su tasadduk etmesini emretmiştir. (Ebu Dâvud, Zekat 41)

İşte bu, su tasadduk etmenin Allah nezdinde yaklaştırıcı ibadetlerin en büyüklerinden olduğunu göstermektedir:

Diğer taraftan yüce Allah'ın, köpeğe su verenin günahlarını bağışladığı belirtilmiştir. Buna göre, mümin bir kimseye su verip ihtiyacını karşılayarak canına can katan kişinin durumu ne olur!..

Rasulullah (asm) şöyle buyurmuştur:

"Bir adam yolda yürürken oldukça susamış. Bunun üzerine bir kuyuya inerek oradan su içmiş, sonra çıkmış. Bu sefer susuzluktan toprak yiyen bir köpek görmüş: Benim susadığım gibi bu köpek de susamış diyerek (kuyuya inmiş) ve ayakkabısına su doldurarak ağzına almış, sonra kuyudan çıkmış, köpeği sulamış. Allah da bu amelinden dolayı övmüş ve ona mağfiret buyurmuş."

Bunun üzerine sahabiler, “Ey Allah'ın Rasulü. Bizim hayvanlara yaptıklarımızdan dolayı ecir almamız da söz konusu mudur?” diye sorunca, Hz. Peygamber şu cevabı vermiş:

"Ciğeri nemli (canlı) her bir varlığa yapılan iyilik dolayısıyla bir ecir vardır." (Buhâri, Şirb 9, Mezalim 23, Edeb 27; Müslim, Selâm 153)

Bunun tam aksi bir rivayet de şöyledir: Rasulullah (asm) şöyle buyurmuştur:

"Bir kadın, ölünceye kadar hapsettiği bir kedi dolayısıyla azap görmüştür. Ve bundan dolayı cehenneme girmiştir. O kediyi hapsetti. Kendisi yiyecek ve içecek bir şey vermediği gibi yerin haşeratından yemek için onu serbest de bırakmadı." (Buharî, Bed'u'1-Halk 16, Enbiyâ 54, Şirb 9; Müslim, Kusûf 9-10, Birr 133-135)

Başka bir hadis de şöyledir:

"Müslüman bir kişiye kim suyun bulunduğu yerde bir içim su verecek olursa, âdeta bir köle azad etmiş gibi olur. Yine Müslüman bir kimseye su bulunmayan bir yerde bir içim su verecek olursa, ona hayat vermiş gibi olur." (İbn Mâce, Rükün 16)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun