Kuran kursuna yardımcı olanlara cennette köşk verileceği doğru mu?

Kuran kursuna yardımcı olanlara cennette köşk verileceği doğru mu?
Tarih: 15.05.2020 - 18:45 | Güncelleme:

Soru Detayı

 - Kuran Kursuna yardım toplarken, buralara tuğla bile yardım edenlere, cennette ev verileceği söyleniyor.
- Bu anlamda hadis var mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Camiler ve mescitler için bu anlama gelecek hadisler var, fakat doğrudan Kur'an kursu şeklinde bir hadis rivayeti bulamadık.

Ancak Kur'an kursları; ilim, irfan yuvaları olduğu gibi, oralarda namazlar da kılındığı için, aynı zamanda mescitlerdir. Bu nedenle Kur'an kurslarına hem medrese hem de mescit olarak bakılabilir.

Buna göre, Peygamber Efendimizin (asm) camiler ve mescitler için yaptığı müjdelerin, Kur'an kursları için de geçerli olduğu söylenebilir.

Mescitlerle ilgili bir ayet meali şöyledir:

“Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder.” (Tevbe 9/18)

Mescitlerle ilgili bazı hadisler de şöyledir:

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ

 “Kim Allah rızası için bir mescit yaptırırsa, Allah da bunun karşılığında ona cennette bir köşk ihsan eder.” (Buhari, Salat, 65; Müslim, Mesacid, 24, 25)

وَمَنْ بَنَى مَسْجِدًا كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ أَوْ أَصْغَرَ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

"Kim (Allah rızası için) orman tavuğunun yuvası kadar veya daha küçük bir mescit inşa ederse, Allah da ona cennete bir ev (köşk) yapar." (Sahihu İbn Hibban, Daru lbn Hazm, Beyrut, 2012; 1/147, No: 1610)

Buna göre, bir topluluk bir mescidin yapımına ortak olursa, yani her bir ferdin mescidin yapımına katkısı, orman tavuğunun yuvası kadar da olursa, Allah onun her birine cennette bir köşk yapar. Zira Allah Teala’nın lütuf ve ihsanı geniştir. (bk. Fethu'l-Bari, 450 nolu hadisin şerhi.)

Diğer taraftan “Muallim olarak gönderildiğini” bildiren Peygamberimiz (asm), mescitte ilimle meşgul olanların yanına oturmayı tercih etmesi de ilim ve irfan yuvası olan Kur'an kurslarımızın ve medreselerimizin de ne kadar önemli olduğunu göstermektedir:

Hz. Peygamber (asm), bir gün mescide girdiğinde cemaatin bir kısmını dua ve zikirle, diğer bir kısmını ilimle meşgul halde görmüş. Bunun üzerine “Ben muallim olarak gönderildim.” diyerek ilimle meşgul olanların yanına oturmuştur. (İbn Mace, Muḳaddime, 17)

Bu durumu dikkat alan bazı alimler, ilim meclisinin zikir meclisine daha üstün olduğunu ifade eder ve konuyla ilgili başka rivayetleri de nakleder. (Bağdadi, el-Fakih ve’l-mütefakkih, 1/10-12)

Mescitlere, Kur'an kurslarına, medreselere yapılan hizmetlere karşılık vaat edilen mükafatlar, küçük-büyük demeden yapılacak her türlü hizmeti kapsar. Nitekim Peygamber Efendimiz (asm) dahi yeri geldiğinde Mescid-i Nebevî’nin temizliğine katkı sağladığı ve mescidin tozlarını hurma dalıyla temizlediği bildirilmiştir. (İbnü Ebi Şeybe, Musannef, 1/349, No: 4019)

Demek ki, mescitlere, camilere ve Kur'an kursu ve medrese gibi ilmin kazanılmasını sağlayan müesseselere fiili yardımda bulunmak gibi, maddi destek sağlamak da çok önemlidir.  

Ayrıca bu yardım ve destekler, kişinin amel defterinin vefatından sonra da açık kalmasına vesile olacak amellerdendir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun