Sünnetleri evde kılmak daha faziletliyse, neden camide kılıyoruz?

Tarih: 13.04.2015 - 00:45 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Çünkü, birçok hadis rivayetinde sünnetlerin evde kılınması isteniyor.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Peygamber Efendimiz (asm), soruda geçen konuyla ilgili şöyle buyurmuştur:

“Farz namazlar dışında, kişinin evinde kıldığı namazlar camide kıldığı namazlardan daha faziletlidir.” (Buhari, Salat, 52, Ezan, 81; Müslim, Müsâfirîn, 26)

Peygamberimiz (asm) birkaç hadisinde sünnet namazları evde kılmaya teşvik etmiştir. Bir hadislerinde de sünnet namazların evde kılınmasını nura benzeten ve sünnet namazları evde kılarak evleri nurlandırmayı tavsiye eden Peygamber Efendimiz (asm), başka bir hadislerinde de bütün namazları camide kılarak evleri kabirlere çevirmemeyi, sünnet namazları evde kılmayı tavsiye etmiştir. (bk. Ebû Dâvud, Salât,198; Buhari, Salât, 5; Müslim, Müsâfîrin, 208)

Abdullah bin Sa'd (r.a.) da Peygamberimiz (asm)'e evde namaz kılmanın mı, camide namaz kılmanın mı daha faziletli olduğunu sorduğunu ve şu cevabı aldığını rivayet ediyor:

"Evimi görmüyor musun, mescide ne kadar yakın? Şüphesiz farz namazların dışında evimde namaz kılmam, bana mescidde namaz kılmamdan daha sevimlidir." (Ebu Dâvud, Salât, 199)

Demek ki, Peygamberimiz (asm) bir müminin evini kabirlere çevirmemesi ve nurlandırması hikmetine binâen, farz namazları camide kıldıktan sonra, sünnet namazları evde kılmayı tavsiye etmektedir.

Peygamberimiz (asm)'in kendisi de sünnet namazları evinde kılmıştır. (Müslim, Musâfirîn, 105; Tirmizî, Salât, 158)

Resulullah (asm) bu hadislerinde de sünnet namazları evde kılmanın daha faziletli olduğuna dikkat çekmektedir.

Peygamberimiz (asm) zamanında sahabîlerin pek çoğu bütün namazlarını camide cemaatle kılıyorlardı. Peygamberimiz onlardan sünnet namazlarının bir kısmını evlerinde kılmalarını istedi. Böylece sahabîler farz namazları camide cemaatle, farz namazlara tâbi sünnet namazları da evlerinde kılmaya başladılar.

Ancak günümüzde bunun büyük ölçüde mümkün olmadığı açıktır. Zira kişi evinden çok uzak yerlerde namaz kılmakta, namazdan sonra o namaz vakti içerisinde çoğu zaman evine dönememektedir. Evlerine dönebilenlerin de evlerinde dünyevî meşgalelere dalıp namaz kılmayacakları, unutmayacakları söylenemez.

Ayrıca sünnet namazları camide kılmamak, meselenin aslını bilmeyen kimseler tarafından suizanna da sebep olacak, kişinin farzı kılıp çıktığını görenler, kişi için "Sünnetleri kılmıyor" kanaatine sahip olacaklardır.

Bu sebeple, günümüzde artık sünnetleri de camide kılmak gerekmektedir.

Bununla beraber, kişi sünnet namazları camide kılsa bile, evlerini de namazın feyiz ve bereketinden mahrum bırakmamalıdır. Hadisin ifadesiyle "kabirlere" çevirmemelidir. Evlerinde kuşluk, evvabin, teheccüd, abdest namazları ve diğer nafile namazları kılarlar. Özellikle kaza namazı borcu olanların, bu borçlarını en kısa zamanda yerine getirmeleri gerekir. Bunun için en güzel yer, elbette evlerimizdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun