Fukaha-i Emsar nedir, kimlerden oluşur?

Tarih: 16.11.2012 - 07:52 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Görüşlerine fukaha ihtilâflarını konu alan eserlerde yer verilen ve görüş­leri fetva ve kazaya esas teşkil eden belli sayıdaki müctehidlere "fukahâü'l-emsâr" denilmektedir.

Ebü'l-Hâris el-Leys b. Sa'd b. Abdirrahmân el-Fehmî bunlardan biridir.

İmam Taberi "İhtilâfu'l-Fukahâ" isimli eseri "İhtilâfu Ulemâi'l-Emsar fi Ahkâmi Şerâii'l-İslâm" adıyla 1933'de yayımlanmıştır.

Taberî, “İhtilâfu Ulemâi’l-Emsâr”(1) adlı eserinde bütün büyük mezheb imamlarının görüşlerinden ve ihtilâflarından bahsettiği halde, İmam Ahmed b. Hanbel’in görüşlerine yer vermemiştir. Onu bir fakih değil, sadece bir muhaddis olarak algılamıştır.

1. Gerçekten Taberî’nin adı geçen kitabına göz attığımızda, o, aşağı yukarı bütün büyük fakihlerden yani Mâlik, Sevrî, Evzâ‘î, Şafi‘î, Ebû Hanife ve arkadaşlarından, Tahâvî’den hatta Tabi‘în’in diğer büyüklerinden bahsettiği halde, İmâm Ahmed b. Hanbel’den hiç bahsetmemiş, onun hiçbir görüşüne yer vermemiştir. (bk. Kitâbü İhtilâfi’l-Fukahâ, nşr. Frederik Kern, Beyrut, tsz., s. 4-64)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun