Hz. Ali'nin "Camia" adında bir kitabı olduğu ve Buhari'nin bu kitaptan bahsettiği, ama içeriğini gizlediği doğru mu?

Tarih: 18.07.2013 - 02:05 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Ali'nin "Camia" adında bir kitabı olduğu, bu kitapta Peygamberimiz'den bizzat işittiği haram helal ve birçok emrinin olduğu ve Buhari'nin kitaptan bahsettiği ama içeriğini gizlediği doğru mu?

- Zira Hz. Ali, bir gün "Camia" kitabını eline alarak minbere çıktı ve içinde yer alan hadisleri oradaki insanlara gösterdi. Peygamberimiz (asm)'in hadislerinin tamamının yazıldığı o kitapta insanların ihtiyaçlarının hepsi yazılıydı.

- Daha sonra gelen Ehl-i beyt imamları bu kitabı korumuş, ondan hadis nakletmiştir. İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

"Bizim bir 'Camia' kitabımız var ki, uzunluğu yetmiş ziradır. Allah Resulü (s.a.a) söylemiş, Ali (a.s) de yazmıştır. İnsanların bilmesi gereken bütün helal ve haramlar onda yazılıdır. Her türlü hakemliğin, hatta küçük bir çiziğin hükmü dahi onda mevcuttur."(Usul-u Kafi, c.1, s.239; Besairu'd-Derecât, s.142-145)

- Buharî, kendi Sahih'inde bu kitabın Hz. Ali'nin elinde olduğunu yazmış, hatta birkaç bölümünde bunu tekrarlamış, ama her zaman yaptığı gibi kitabın içeriği hakkında bilgi vermemiştir. Buharî, eserinin "Kitabetu'l-İlm" bölümünde Şubî'den naklen Ebu Cahife'nin şöyle dediğini yazar:

"Ali'ye (a.s), sizin kitabınız var mı?" diye sordum. "Allah'ın kitabından, Müslüman bir kimsenin idrakinden ve bu sahifede geçenlerden başka bir kitabımız yoktur." dedi. "Bu sahife nedir?" diye sorunca şöyle yanıt verdi: "Akıl (katilin ailesinin erkek bireyleri tarafından diyet ödenmesi), esirlerin serbest bırakılması ve Müslüman'ın kâfir karşısında öldürülmemesi." (Buhari cilt 1, s.36)

- Yine Sahih-i Buharî'de, A'meş'ten, o da İbrahim Teymî'den naklen İmam Ali'nin (a.s) şöyle dediği yazılıdır:

"Bizim, Allah'ın kitabından ve Peygamber'in (s.a.a) rivayet ettiği bu sahifeden başka bir kitabımız yoktur."(Buhari c.2, s.231)

Yine Sahih-i Buharî'de İbrahim Teymî'den, o da babasından naklen İmam Ali'nin şöyle dediği yazılıdır:

"Ali bize bir konuşma yaptı ve şöyle dedi: Bizim, Allah'ın kitabından ve bu sahifede yazılanlardan başka okuyacak bir kitabımız yoktur." (Sahih-i Buharî, c.4, s.67; Sahih-i Müslim, c.4, s.115.) (Muhammed Ticani, Gerçek Ehl-i sünnet Şia'dır. Neva yayınları, İstanbul, 2006).

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ehl-i sünnet alimleri, Şia'nın konuyla ilgili iddialarını zaten Buhari’deki bu hadis rivayetleriyle çürütmeye çalışırlar. Yani Buhari’deki bu rivayetler, Şia'nın iddiasını desteklemiyor, aksine çürütüyor. Çünkü bu rivayetlere göre,  Hz. Ali (ra) -kendisinin diğer Müslümanlardan farklı olarak gizli bir nebevi bilgiyi ihtiva eden bir kitaba sahip olup olmadığı sorulması üzerine- şöyle demiştir:

"Allah'ın kitabından, Müslüman bir kimsenin idrakinden ve bu sahifede geçenlerden başka bir kitabımız yoktur.” Bunun üzerine  "Bu sahifede ne var?" diye sorduklarında ise şöyle cevap vermiştir: "Akıl 'el-Akl' (katilin ailesinin erkek bireyleri tarafından ödenmesi gereken diyet), esirlerin serbest bırakılması ve Müslüman'ın kâfire karşılık öldürülmemesi." (Buhari, İlim, 39)

Diğer bir rivayette ise, insanlara hitaben konuşma yapan Hz. Ali (ra), ortada dolaşan yalan-dolan sözlere açıklık getirmek amacıyla şunları söyler:

“Kim bizde Allah'ın kitabı ile (kılıcının ucunda asılı bulunan bir sahifeyi işaret ederek) şu sahîfeden başka okuduğumuz bir şey bulunduğunu söylerse, muhakkak yalan söylemiştir. Bu sahîfede develerin yaşları ile yaralamalara ait şeyler vardır...” (Müslim, Hac, 467)

Diğer bir rivayette ise Hz. Ali (as):

“'Kılıcımın kınındaki sahifeden başka Rasûlullah (asm) bana -başkalarına söylemediği- bir vasiyet yapmadı.' dedi. Oradakiler ısrarla onu görmek isteyince sahifeyi çıkardı. Orada şunlar yazılı idi: 'Müminlerin kanları eşittir. Müminlerden en aşağı da olan biri bile düşmana eman verebilir, onlar düşmanlara karşı tek vücut gibidirler. Bir kafiri öldüren Müslüman kısas yapılarak öldürülmez, anlaşma yapılan kimseler de anlaşmalarına sadık kaldıkları sürece onlar da öldürülmez.” (Nesaî, Kasame, 12)

Diğer bir rivayete göre, Eşter adında bir kimse, Hz. Ali (ra)’ye şöyle demiştir:

“Bazı şeyler insanlar arasında yayılıyor; eğer gerçekten Rasûlullah (asm)’in sana bir vasiyeti varsa bize söyle.” deyince, Hz. Ali (ra):

“Rasûlullah (asm)’in -diğer insanlara söylemeyip de- bana özel olarak söylediği hiçbir vasiyeti yoktur. Sadece kılıcımın kınındaki sahifede yazılı olanlar vardır.” dedi. Orada şunlar yazılıydı:

“Müminlerin kanları eşittir. En aşağı görülen biri bile düşmana eman verebilir, kafire karşılık Mümin öldürülmez. Anlaşma yapılan gayri müslim kimse de ahdine vefa gösterdiği sürece öldürülmez.” (Nesaî, Kasame, 12; -ayrıca bk. İbn Mâce, Diyet 21)

Görüldüğü üzere, bu sahih hadis kaynaklarında verilen bilgiye göre Hz. Ali (ra), Şiaların iddia ettiği "Cami" (her şeyi ihtiva eden) özel bir kitabın kendilerinde olduğuna dair dedikodulara açıklık getirmiş ve böyle bir söylentinin doğru olmadığını açıkça ifade etmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun