Firuze yüzükle dua edenin duası kabul mü olur?

Tarih: 22.12.2023 - 18:17 | Güncelleme:

Soru Detayı

“Alemlerin rabbi buyuruyor ki: Ben parmağında Firuze yüzük olup da ellerini dua etmek için bana doğru kaldıran kimseyi ümitsizce geri çevirmekten utanırım.”
- (Bu) hadisin doğruluk payı nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Böyle bir bilginin doğru olmadığı ve İslam’ın temel ölçülerine aykırı olduğunda şüphe yoktur. Zira Allah’ın değerlendirmesi, fiziki aksesuarlarla değil, aklî ve kalbi olan ihlas ve samimiyet aksesuarlarıyla olur.

Firuze, diğer adıyla turkuaz taşıdır. Farsçadan Arapçaya girmiş bir sözcüktür.(1)

İmam Cafer Sadık’a isnat edilen “Firuze yüzük taşı takılan el fakir olmaz.” sözü, oldukça yaygındır.(2)

Bu ifadenin bir manasını, elinde böyle değerli bir yüzük olan kişi ihtiyaç hâlinde fakirlik çekmez, bununla ihtiyaçlarını giderir, şeklinde anlamak mümkündür.

Kaynaklar:

1) Ahmed Rıza, Mu‘cemu Metni’l-Luga, 4/383.
2) Sirâcuddîn Ebû Hafs ‘Umer b. Muzaffer b. el-Verdî, Harîdetu’l-‘Acâib ve Ferîdetu’l-Garâib, thk. Enver Mahmûd, Zennâtî, Mektebetu’s-Sekâfe el-İslâmiyye, Kâhire, 2008, s. 300.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun