Ey rablerin Rabbi diye bir dua duydum, şirk mi?

Tarih: 16.02.2021 - 08:59 | Güncelleme:

Soru Detayı

Ya Rabbel Erbab (Ey rablerin Rabbi)" diye bir dua duydum. Bunun kaynağı ve sıhhati nedir, bu dua şirk mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Ya rabbel-erbab” ifadesi, ayet veya sahih hadis rivayetlerinde yoktur. Ancak kullanılması caizdir. Çünkü, “Rabb” kelimesi, bir şeyin sahibi, maliki, terbiyecisi, lideri, önderi gibi manalara gelir.

Nitekim Kuran’da da bu manada kullanılmıştır. Hz. Yusuf hapiste iken, yakında oradan kurtulacağına inandığı kişiye, "Rabbinin / Efendinin / Mısır azizi / Mısır kralının yanında benden bahset, dedi.” (Yusuf, 12/42) mealindeki ayette Allah bizzat memleketin sahibi, kralı için “Rab” kelimesi kullanmıştır.

Hatta Arapçada aile reisi veya ev sahibi anlamında “Rabbülbeyt” tabiri kullanılır. 

Buna göre “Ya rabbel-erbab” ifadesi, “Ey ülkeleri idare edenlerin idarecisi! Ey Padişahların padişahı! Ey terbiyecilerin terbiyecisi! Ey reislerin reisi!” gibi manalara gelir.

Kuran’da Allah için “Ahkemü’l-hâkimin”, “Ahsenu’l-halıkin” vasıfları da buna benzer ifadelerdir.

Cevşenu’l-Kebir’de 99. fıkranın başında “Ya Rabbel-erbab!” ifadesi kullanılmıştır. Bu da bu ifadenin caiz olduğunun delilidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun