Dünyada insana, tabiata hiçbir faydası olmayan hayvanlar neden yaratıldı?

Tarih: 07.09.2015 - 10:25 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Dünyada insana, tabiata hiç bir faydası olmayan; aslan, kaplan ve bunların avladığı geyik, ceylan, bufalo niye yaratıldı?
- Dünya insanlar ve cinler için yaratıldıysa, insanların hiçbir temasta bulunmadığı bu hayvanlar neden var?
- Neden birbirlerini avlayıp boğuyorlar?
- Bu hayvanlara gerek var mıydı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bir gün Hazret-i Mûsâ (Aleyhisselam) sineklerin tâcizlerine karşı şikayetkerane, "Yâ Rab, insanı rahasız eden bu mahlûkları ne için bu kadar çoğaltmışsın?" deyince, ilhâmen cevap gelmiş ki: "Sen bir defa sineklere itiraz ettin. Bu sinekler çok defa sual ediyorlar ki: 'Yâ Rab, bu koca kafalı beşer seni yalnız bir lisân ile zikrediyor. Bazı da gaflet ediyor. Eğer yalnız kafasından bizleri halk etseydin, binler lisân ile Sana zikredecek bizim gibi mahlûklar olurlardı"' diye, Hazret-i Mûsâ'nın (a.s.) şikayetine karşı bin itiraz sineklerden gelmiş. 

Şimdi bazı hayvanların gereksizliğini soranlara aslan diyecek ki, “Bizler bu âlemde hayvanlar içerisinde Allah’ın Celal ismine daha fazla mazharız. O’nun bu ve benzer isimlerini şuurlu mahluklar bizde okuyorlar. Siz çoğu zaman Allah’ı unutuyorsunuz ama, bizler devamlı O’nu zikrediyoruz, tesbih ediyoruz. "

Ceylan ve geyik gib hayvanlar da onları gereksiz görenlere, “Bizde Cenab-ı Hakk’ın Cemal ve benzeri isimleri en güzel şekilde tezahür ediyor. Hem biz her an Allah’ı zikrediyoruz, bizi yarattığı ve bu güzel nimetleri bizlere ikram ettiği için O’na hamd ve teşekkür ediyoruz.” diyecekler. 

Ceylan ve geyik gibi hayvanların aslan ve kaplanlar tarafından yenmesine itiraz edenlere çimenler ve otlar diyecekler ki, “Biz Allah’ı zikrediyoruz, O’na şükrediyoruz. Eğer Aslan ve kaplan gibi hayvanlar, ceylan ve geyikleri yiyerek onların sınırlı sayıda tutulmasına mani olmasalardı, yeryüzü ceylan ve geyikle dolar, onlar da bizim neslimizi yok eder, Allah’a olan kulluğumuza mani olurlardı.” 

Melekler de bazı hayvanları gereksiz görenlere diyecekler ki, “Kâinattaki bütün mahluklar Allah’ı zikrediyor, tesbih ediyor ve O’na hamd ediyorlar. Siz bilmez misiniz ki, Allah Kur’an-ı Kerim’in pek çok yerinde; "yerde ve gökte ne varsa hepsi Allah’ı zikreder, tesbih eder." buyurmaktadır. 

Bizler de Allah’ın bu yaratıklarına bakarak O’nun güzel isimlerinin tecellilerini okuyoruz, mütaala ediyoruz, harika sanatlarına hayran oluyoruz. Ayrıca Cenab-ı Hak da, kendi sanatını kendisi seyrediyor.  

Aslan ve kaplan gibi hayvanların asıl besinleri, ölmüş hayvanlardır. Canlı hayvanlar fıtri rızıkları değildir. Ceylan ve geyiğe musallat olması, ceylan ve geyiğin istidat ve kabiliyetini arttırır, çeviklik ve zindelik kazandırır, sürüyü hasta ve sakatlardan temizler.  Fıtri rızkının haricine çıkarak ceylanın yavrusunu parçalamasına karşılık çakal da onun yavrularını yer. 

Varlıkların yaratılışında insana bakan yönü bir ise, Allah’a bakan yönü ve faydası bindir. Dolayısıyla, aklınızın ermediği, fikrinizin yetişmediği konuları gereksiz ve lüzumsuz görmeyin. Onları gereksiz görmek, bilimin değil, cahilliğin eseridir. 

Sizin gereksiz gördüğünüz hayvan ve bitkiler, insanın kulluk ve ibadet meyvelerini vermek için yaratılan bu kâinat bahçesinin gülleri, laleleri, çiçekleri ve bülbülleri gibidirler. Onların varlığı gereksiz değil, tam tersine; sesleri, şekilleri, koku ve zinetleriyle bu kâinat bahçesinin süsü ve güzelliğidirler.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun