Dünya semasında deniz mi var?

Tarih: 13.11.2023 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hadislere göre, dünya semasında deniz mi vardır?
- Tevilatü’l-Kuran isimli eserde, Enbiya suresinin 33. ayetinin tefsirini okurken böyle bir hadisle karşılaştım, tam olarak alıntılayacağım. Astronomi bilimiyle ters düşen bu yorumu nasıl anlamak gerekir?
- Ayetin zahiri orada bir deniz ya da bir nehir olduğunu ve Güneşle Ayın içinde yüzdüğünü, oradan battıklarını ve doğduklarını ifade ediyor. Çünkü Allah Teâlâ Her biri bir yörüngede yüzmektedir buyurmaktadır. Yüzmenin ne demek olduğu herkesçe malumdur.
İbn Abbâs’tan nakledildiğine göre Hz. Peygamber şöyle haber vermiştir:
“Allah dünya semasının altında üç fersah miktarında bir deniz yaratmıştır. Bu dökülmesi engellenmiş ve Allah’ın emriyle havada durmaktadır. Ve ondan bir damla bile damlamamaktadır. Denizlerin tümü sakindir. Ama bu deniz ok hızıyla akmaktadır. Sonra onun havadaki durumu düzdür. Sanki doğu ile batı arasında uzatılmış bir dağ gibidir ve Güneş, Ay ve tüm yıldızlar (hunnes) bu denizde yüzmektedir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir mealindeki beyanın manası işte budur.”

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1. Öncelikle ifade edelim ki, içinde bulunduğumuz hava âlemi boş olmadığı gibi, göklerde yüzen yıldızların arası da asla boş değildir. Eğer boş olsaydı onları göremezdik, ışıkları da bize kadar ulaşamazdı. Şu hâlde, gök de bir denizdir, içinde yıldızlar ve galaksiler kendi yörüngelerinde yüzmektedir.

Demek ki, ayet ve hadiste geçen yörüngesinde yüzme ifadesi binlerce yıl sonra ancak anlaşılacak bir mucizedir.

2. Suyuti, soruda geçen rivayetin senedinin zayıf olduğunu bildirmiştir. (bk. ed-Dürrü’l-mensur, Enam 95. ayetin tefsiri)

3. Bu tür hadisler müteşabihtir. Ayetlerin müteşabihatı olduğu gibi hadislerin de vardır. Çünkü ayetlerde anlatılan konuların hepsi daha detaylı olarak hadislerde vardır. Bu nedenle Kuran ayetleri için geçerli olanların hadisler için de geçerli olması gayet normaldir. Nitekim bu rivayet de gök cisimlerini her birinin kendi yörüngesinde yüzmesiyle ilgili ayetlerin tefsirinde geçmektedir.

Şu hâlde burada geçen bahr yani deniz kelimesi “yörünge ve yol” anlamına gelecek mecazi bir ifade, üç fersah ifadesi de “çok” anlamında kinayeli bir lafız olarak kabul edilebilir.

Ayrıca, dünya denizlerinde yüzen balıklar gibi, gök de bir denizdir, yıldızların ve galaksilerin o denizde yüzdükleri düşünülebilir. Denizdeki suyun içindekileri görmememize engel olmadığı gibi, özel olarak donatılmış gök denizi de içindekilerin görünmesine engel değildir.

Özetle, içinde bulunduğumuz yer küresinin hava denizinde kendi yörüngesinde yüzmesi gibi, Güneş başta olmak üzere bütün yıldızlar ve galaksiler de gök denizinde kendi yörüngelerinde yüzmektedir, denilebilir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Sema bir dalgadır, ... hadisini açıklar mısınız?

Evrendeki Mükemmel Yörüngeler [Video: Kur'an Mucizeleri]

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 94
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun