"Cünüp olarak sabahlayan kimse orucunu bozsun." diye bir hadis var mıdır?

"Cünüp olarak sabahlayan kimse orucunu bozsun." diye bir hadis var mıdır?
Tarih: 16.04.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Varsa buna göre böyle birisinin orucu bozulur mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuyu birkaç madde hâlinde özetlemekte fayda vardır:

Hz. Ebu Hureyre’den bu konuda iki rivayet vardır:

1. Tirmizî’nin rivayet ettiği hadis mevkuftur; Hz. Ebu Hureyre’nin kendi fetvasıdır. Daha sonra bu fetvasından vazgeçmiştir.(bk. Tuhvetu’l-Ahvezî, ilgili hadisin şerhi).

2. Yine Tirmizî’nin rivayet ettiği ve “hasen-sahih” olarak nitelediği bir rivayette, Hz. Peygamber (asm)’in eşleri; Hz. Aişe ve Hz. Ümmü Seleme (r.anhuma) şunu anlatıyorlar:

“Hz. Peygamber (asm) bazen hanımlarıyla yatar ve cünüp olarak sabahlardı, sonra yıkanır ve orucunu tutmaya devam ederdi." (Tirmizî, Savm,63; ayrıca bk. Buharî, Savm, 22; Müslim, Sıyam, 78).

3. Bu hadis mütevatir bir dereceye ulaşmış ve merfudur. Hz. Aişe ve Hz. Ümmü Seleme (r.anhuma) gibi Hz. Peygamber (asm)’in ahvalini en iyi bilen iki sadık şahidi vardır. Bu sebeple önceki hadisten daha kuvvetlidir.

İbni Müzir'in bildirdiğine göre, Hz. Ebu Hureyre hadisi neshedilmiştir. Hz. Ebu Hureyre de bunun nesh edildiğini öğrendikten sonra, verdiği eski fetvasından vazgeçti.(bk. Fethu’l-Barî; Tuhvetu’l-Ahvezî, ilgili hadisin şerhi).

4. Nevevî'ye göre; sebebi ne olursa olsun, cünüp olarak sabahlayan kimsenin orucunun bozulmayacağına dair âlimlerin icmaı, sahabe ve tabiinin büyük çoğunluğunun ittifakı vardır.(bk. Nevevî, ilgili hadisin şerhi).

5. Tirmizî’ye göre, âlimlerin çoğunluğunun görüşü, bu durumun oruca zarar vermeyeceğini bildiren hadise göredir. (bk. Tuhvetu’l-Ahvezî, ilgili hadisin şerhi).

6. Hz. Ebu Hureyre ile ilgili ikinci hadis, Müslim’in rivayet ettiği merfu hadistir.

Ebubekr anlatıyor:

“Ebu Hureyre’nin konuşma esnasında; "Cünüp olarak sabahlayan kimse oruç tutmasın." dediğini duydum ve bunu Abdurrahamn b. El-Hâris’e anlattım. O bunu kabul etmedi ve kalkıp yürümeye başladı, ben de onunla birlikte gittim. Nihayet Hz. Aişe ve Hz. Ümmü Seleme (r.anhuma)’nin yanına vardık. Abdurrahman konuyu onlara arz etti. Bunun üzerine ikisi de şunu söyledi:

 "Resulüllah (asm) hanımıyla yatarak cünüp olarak sabahlar ve orucunu tutardı…" Sonra tekrar Ebu Hureyre’ye gittik ve Hz. Aişe ile Hz.Ümmü Seleme (r.anhuma)’nin söylediklerini ona aktardık. Bunun üzerine kendisi: "Gerçekten onlar mı bunu söylediler?" diye sordu. Abdurrahman; "Evet." deyince, kendisi; "Onlar daha iyi bilir." dedi.”(bk. Müslim, Sıyam, 75).

Bütün açıklamalardan anlaşılıyor ki, cünüp olarak sabahlayan kimsenin orucu bozulmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

suretulbakara

ALLAH RAZI OLSUN HOCAM BENDE BU HADİSİ KUTUBU SİTTEDEN OKUMUŞTUM

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun