Çoklu evrenler teorisi deneysel midir?

Tarih: 01.06.2015 - 02:32 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Paralel evrenler teorisi deneysel midir, eğer deneyselse o zaman doğru olabilir mi?
- Lütfen önce şu videoyu izleyin: https://www.youtube.com/watch?v=yNb7O1E2Cr8
- Sonra bu yazıya cevap verebilir misiniz: http://www.evrimagaci.org/fotograf/112/1455

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili tartışmada bir tarafta inançlı, diğer tarafta ise inançsız insanlar vardır. Eskiden beri deneyimden geçmiş bir gerçektir ki, inançsız olanlar mümkün olduğunca bilimsel gerçekleri ters yüz ederek dinsizliğe puan toplamaya çalışırlar. Ancak, karşı tarafın ilmi açıklamaları karşısında yenilgiye uğrayan taraf çareyi kaçmakta buldu.

Zaten kabul görmüş bir kuraldır ki: “İlmen, aklen mağlup olanlar hemen kaba kuvvete baş vururlar.” Ancak bu toplantıda karşısındaki adamı, -fizik ilminde olduğu gibi- fiziksel güç bakımından da daha üstün olduğunu görünce, “kaba kuvvet” kuralını da işletemedi ve yeni bir kural icat ederek kaçmaya başladı!…

- İlgili yazıyı kaleme alanlar da dinsizlikten yana tercihlerini koyup Müslüman bilim adamına hakaret ediyorlar. Öyle bir saçmalık ki, dinsiz kişinin unvanı olan “Prof”luğunu yazdıkları halde, dindar olanın “Prof”luk unvanını bile kullanmayacak kadar nefret dolu olduklarını gösterdiler. Böyle bir yazıyı değerlendirmek bile utanç vericidir.

Bununla beraber ilgili yazıda şu noktalar dikkat çekici:

a) “Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki, bu konuları sonraki dönemlerde alabildiğine ayrıntılı işleyeceğiz. Ancak burada şu nokta önemlidir: 'Paralel Evrenler' kavramı, fizik denklemlerinin bir yorumu olarak değil, bizzat denklemlerin bir öngörüsü olarak ortaya atılmıştı.”

Demek ki “Paralel Everen” düşüncesi hakkında ortada fiziksel olarak kabul edilmiş bir teori bile yoktur. Çünkü “fizik denklemlerinin bir yorumu” bile ortada yoktur.

Kaldı ki, “fiziksel denklemlerin bir ön görüsü”nün olması için, öncelikle ilgili kuramın bir hipotez değerinin olması gerekir.

Burada “Paralel Evren” hayalinin hiçbir bilimsel altyapısı yoktur. Ve hiçbir deneyim alanına girmemiştir, girmesi zaten imkânsızıdır.

b) “Paralel evrenler olgusunda, her gözlemcinin bilinç durumu ikiye ayrılır. Kabul edildiğine göre her bir gözlemci iki kez var olacak; her var oluşunda farklı deneyimler edinecektir. Gerçekte yalnızca gözlemci değil; içinde yaşadığı tüm Evren, dünyayı her ölçüşünde, en az iki parçaya ayrılır.”

Burada yer alan “Kabul edildiğine göre, her bir gözlemci iki kez var olacak; her var oluşunda farklı deneyimler edinecektir.” şeklindeki ifade tamamen bir saçmalıktan ibarettir.

Bu gözlemcilerden hangisinin iki kez var olduğunu bilimsel olarak ortaya koysunlar da görelim!..

Bu ifadede ayrıca bir nevi reenkarnasyon kuruntusu da seslendirilmiştir.

c) ”Paralel Evren” kavramının doğru bir değerlendirmesi varsa oda “dünya-ahiret hayatı” denkleminde kendini göstermektedir.

Fani evrenin paralelinde baki ahiret dünyası vardır.

Demek ki, bazı fizikçiler bu gerçeği hissetmiş, fakat yanlış yorumlara girmişlerdir.

Bir işi karıştıranlarla ilgili şöyle güzel bir söz var: “Adam, insanların yaylaya göç ettiklerini duymuş fakat hangi yaylaya konakladıklarından haberi yoktur.”

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun