Kur'an, Tanrı tarafından gönderilmiş bir metin midir?

Tarih: 11.06.2015 - 13:11 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bana gelen bir mesaj var buna nasıl cevap vermeli:
- Sanırım her ikimizde kendi kitabımız dışında hiçbir kitabın otaritesini (salahiyet) kabul etmediğimiz bir durum yaşamaktayız. Hristiyanlar, Kur'an'ın birçok yönden kendi inançları ile çeliştiğini söylüyorlar; mesela Hz. İsa'nın kimliği ve tarihsel gerçekliği. Diğer bir gerilim noktası da kutsal kitabın kendisinde. Hristiyanlar her hangi bir kutsal kitabın (kendilerinin ki de dahil) Tanrı tarafından gönderildiğine inanmıyorlar. Çünkü metin üzerinde ki akademik çalışmalar ve tarihsel geçmiş bunların insan kaynaklı olduğunu ileri sürmektedir.
- Bu durumda Hristiynalık için elde metinler ve elbette İslam'da hadis var. Hristiyanlar metnin tanrı tarafından ilham edildiğini ancak insanlar tarafından yazıldığına inanıyor. Bu metinsel eleştiride ve ilgili alanlarda görülebiliyor ve gördüğün üzere birbirimizin kutsal kitap kavramları farklı. Kur'an da ki bilimsel ayetler için de İncil için de benzer şeyler söyleniyor.
- Aslında bunun iyi bir tartışma yolu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü her ikimizin inadığı kitabın bilimsel amaçlı kitaplar/metinler olduğunu düşünmüyorum.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- İslam dininin kaynağı Kur’an’dır. Kur’an ise Allah tarafından vahiy olarak indirilmiştir. A’dan Z’ye bütün kelimeleri lafız ve mana itibariyle Allah’ın sözüdür. Kur’an indiği günden itibaren Allah’ın sözü olduğunu ilan etmiş ve “Bütün insanlar ve cinlerin bir araya gelerek de olsa onun bir benzerini getiremeyeceklerine” dair bir iddiayı da ortaya koymuştur. Ve nihayet, Kur’an’ın bir tek suresinin bile bir benzerini ortaya koymanın insanlar için mümkün olmadığını ilan etmiş ve muarızlarına meydan okumuştur.

Kur’an’ın Allah’ın sözü olduğunun birkaç açık delili şunlardır:

a) Gaybi haberler: Rumların/Bizansın İranlılarla savaşıp onları yeneceği, Mekke’nin fethedileceği, Bedir’de Müslümanların müşrikleri yeneceği, Hz. Peygamber (asm)'in vefatından sonra İslam devletinin halifelerle devam edeceği. Önceki peygamberlerin hayat hikayelerinden söz etmesi...

b) Kur’an’ın ümmi/okuma-yazması olmayan Hz. Muhammed (asm)’in elinde ortaya çıkması.

c) Bilimsel keşiflerin ortaya koyduğu kesin bazı verilerle, Kur’an’ın on beş asır önce söylediklerini onaylanması.

d) Ortaya koyduğu evrensel ahlaki değerlerin bugün de geçerliliğini koruması.

e) Evrenin yaratılışı, tekâmül süreci, yıkılışı ve yeninden restorasyonu ile ilgili harika ince bilgilerin yer alması gibi daha pek çok unsurlar, Kur’an’ın sonsuz ilim sahibi Allah tarafından indirildiğinin açık göstergesidir.

f) Kur’an’da pek çok bilimsel mucizelerin bulunduğuna dair bir çok eser yazılmıştır.

- Elimizdeki İncil’in Hz. İsa’ya indirilen bir vahiy mahsulü olduğunu Hristiyan din adamları da kabul etmiyor. İncil yazarları belli olan bazı kimseler tarafından Hz. İsa’dan çok sonra yazılmıştır.

Bununla beraber, İslam dinine göre, Hz. İsa, Hz. Musa ve Kitab-ı Mukaddeste yer alan diğer peygamberlerin hepsine iman emek gerekir. Bunlara iman etmeyen Müslüman olamaz.

- Bu sebeple İslam dinini kabul edenler aynı zamanda diğer bütün hak dinleri de kabul etmiş sayılır. Fakat bunun aksi söz konusu değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun