​Elif isminin anlamı nedir?

Tarih: 22.09.2012 - 11:33 | Güncelleme:

Soru Detayı

Kız çocuklarına, -islam harflerinin ilki- manasını niyet edilerek Elif ismi konulabilir mi? Mahzuru var mıdır?
Elif isminin anlamı nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Elif ismini çocuğa vermekte bir sakınca yoktur.

Elif, Arap alfabesinin birinci harfidir.

Elif, “Zayıf, hor ve hakir görülen adam; cömert; birçok haslet ve faziletleri kendinde toplamış, eşi az bulunan kimse” gibi anlamlara gelir. (Halîl b. Ahmed, el-Hurûf, s. 28, 33)

Bazı Arap dilcileri elif isminin vav, ya ve hemze harfleriyle ülfet etmesi, yani onlarla değişip kaynaşması sebebiyle “vahşetin (sertlik ve kabalık) zıddı olan “ülfet” (uyumluluk) masdarından türediği görüşündedirler.

Alfabenin ilk harfi kabul edilmesi ise;
- bütün harflerin aslı oluşu,
- “Allah” (الله) lafzının ilk harfini meydana getirmesi
- ve bütün kelimelerin bu kaynaktan çıktığının kabul edilişiyle
açıklanmıştır. (Fîrûzâbâdî, el-Besair , II, 4 vd.)

Elif’in ebced hesabındaki sayı değeri “bir”dir.

Elif kelimesi, sözlükte dost, tanıdık, ışık saçan güzel kız anlamına gelmekte; Anadolu’da ise kibar, narin, ince ve uzun manasında kullanılmaktadır.

Bu nedenle, Anadolu’da Elif ismi kız çocuklarına verilmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun