Cibril, Allah Rasulüne ihlası mı yoksa ihsanı mı sormuştur?

Tarih: 15.04.2014 - 01:05 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Cibril hadisinde, Cibril (a.s) Allah Rasulüne İhlas'ı mı yoksa İhsan'ı mı sormuştur; ikisi aynı şey midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cibril Hadisi olarak bilinen rivayetteki ifade “ihsan”dır. Uzunca olan bu hadisin soruyla ilgili olan kısmı şöyledir:

Hz. Cebrail, Peygamber Efendimize (asm), "Bana ihsandan haber ver?" diye sordu. Peygamberimiz de: "Allah'a O'nu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni muhakkak görür." diyerek cevap verdi. (Buhârî, İman 1; Müslim, İman 1)

İhsan, genel olarak iyilik ve lutufta bulunmak, bir işi en güzel şekilde yapmak, Allah’a ihlâsla kulluk etmek anlamlarında kullanılan bir terimdir.

Bilhassa mutasavvıflar Cibrîl Hadisine ve bu hadiste geçen, “İhsan Allah’ı görür gibi ibadet etmendir ...” ifadesine özel bir ilgi göstermişlerdir. Din ilimlerini Kur’an ilmi, sünnet ilmi, imanın hakikatleri ilmi şeklinde üç kısma ayıran Ebû Nasr es-Serrâc, bütün bu bilgilerin aslının söz konusu hadis olduğunu söyleyerek hadisteki İslâm’ı “zâhir”, imanı “bâtın”, ihsanı da “zâhir ve bâtının hakikati” diye nitelerken, Herevî aynı hadisi tasavvuf ehlinin izlediği seyrü sülûkün bir özeti olarak görür.

Tasavvufta önemli bir yeri olan murakabe de bu hadise dayandırılır. Çünkü murakabe kulun her an Allah tarafından denetlenmekte olduğu bilincini gösterir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Cibril Hadisi.
İhsan ne demektir? Allah'ı görüyor gibi ibadet etmek, neden ihsan tabiriyle ifade ediliyor?

İhlas tam olarak nedir; ihlas nasıl kazanılır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun