Cennette istemediğim insanları görememe şansım olacak mı?

Tarih: 29.05.2019 - 15:47 | Güncelleme:

Soru Detayı

- ​Rad suresi 23. ayette, kendisinden sonra veya önce gelmiş salih nesillerinde yanlarında olacağı söylenmekte. Bu yakınlık zorunlu bir yakınlık mıdır?
- Eğer bir Müslüman cennette kendisinden önceki atalarını veya kendisiyle aynı zamandaki yakınlarını veya kendisinden sonra cenneti hak etmiş biriyle aynı yerde kalmasını İSTEMİYOR ise Allah o kulu onlardan başka bir cennete mi koyacaktır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Allah, cennete giren kullarının canlarının istediği her şeyi verecektir. Bu nedenle cennetlik biri asla rahatsız olmayacak, üzüntü veya kederi bulunmayacak ve sürekli sevinç içinde olacaktır.

Bununla beraber, cenneti bilmeden, görmeden ve cennete uygun özelliklerle donatılmadan, bu dünyadayken cennet hakkında karar vermek ve "Orada şunu istemiyorum..." demek hem doğru olmaz hem de gerçekçi değildir.

Unutmamak gerekir ki, öncelikle cennete layık olmaya çalışmalıyız. Cenneti garantiymiş gibi varsayıp, sonra da orada "şunları bunları istemiyorum" demek hem kulluğa yakışmaz hem de akrabalık ruhuna uygun olmaz.

Akrabalarımız Allah’ın rızasına uygun hareket etmiyorsa, onlardan uzak durmak yerine, onların da cennete girmelerine vesile olacak şeklide hareket etmek, onlar için dua etmek ve elimizden gelen her türlü faydalı şeyleri yapmak gerekir.

Demek ki, üzerinde durmamız gereken asıl konu, cennete girdikten sonraki durum değil, henüz cennete yakınlarımızla beraber gitmenin ve gidebilmenin yollarını aramak ve ona odaklanmak olmalıdır.

İlgili ayette gelince:

Bu ayette zikredilen insanlar, o kişinin sevdiği yakın akrabası olan babası, dedesi, eşi, çocukları ve benzeri akrabalarıdır. Bunların o kişinin yanına gelmeleri onun mutluluğunu arttıracaktır. Hatta öyle ki, cennetteki sevdiği kimselerin derecesi ondan daha aşağı olursa, onlar, aşağı derecedeki yer de değil, yukarı derecedeki yerde bir araya getirilir.

“İman eden kimselerin nesli de iman etmişse, onları da o kimsenin yanına yerleştireceğiz, o kimsenin amellerinden de hiçbir şey ekşitilmeyecektir.” (Tur, 52/21)

mealindeki ayette de bu hakikatin altı çizilmiştir. Bir araya gelmek isteyenler yüksek derecedeki olanların yanında bir araya getirilir. (bk. Razi, İbn Kesir, ilgili ayetin tefsiri)

“İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, -ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz- işte onlar cennetliklerdir. Orada onlar ebedî kalıcıdırlar. (Cennette) onların altından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden (hasetten, kızgınlıktan) ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki: ‘Bizi bu nimete kavuşturan Allah’a hamdolsun! Allah bize bahşetmeseydi biz kendiliğimizden bunları elde edemezdik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler.’ Onlara, ‘İşte size cennet. Yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık o size kaldı.’ diye seslenilir.” (Araf, 7/42-43)

mealindeki ayette ifade edildiği üzere, cennete gidenlerin kin, nefret, buğz, haset, kıskançlık gibi duyguları tamamen çıkarılıp atılır.

Bu açıklamalardan anlaşıldığı gibi, cennete insanın hoşuna gitmeyen, ona sıkıntı veren hiçbir şey olmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun