Cemaatle namazda ilk safta bulunmanın faziletini bildiren hadis-i şerifleri yazar mısınız?

Tarih: 03.07.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Erkekler için en faziletli saf birinci saftır. Ondan sonra sırasıyla birinci safa yakın olan saflar gelir. Kadınlar için de en faziletli saf son saftır. Rasûl-i Ekrem Efendimiz (sav); "Şüphesiz Allah, rahmeti imamın üzerine erdirir. Sonra imamdan, imamın arkasındakine sonra sağ taraftakilere, sonra sol taraftakilere; sonra ikinci safa geçer..." buyurmuştur. Bir başka hadislerinde de; "İmamın arkasında namaz kılana yüz namaz sevabı, sağ tarafdakine yetmiş beş namaz sevabı; öteki safdakilere yirmi beş namaz sevabı yazılır." buyurmuştur.

Ancak imamın arkasını âlim kişilere bırakmak efdaldir. (Ahmet ARPA, Şamil İsl. Ans.)

  • Resulullah (sav) buyurdular ki: "Erkeklerin teşkil ettiği safların en hayırlısı birinci saftır. En kötüsü de en son saftır. Kadınların teşkil ettikleri safların en hayırlısı en son saftır, en kötüsü de en öndekidir." [Müslim, Salat 132, (440); Ebu Davud, Salat 98, (678); Tirmizi, Salat 166, (224); Nesai, İmamet 32, (2, 93)]

  • Resulullah (sav) buyurdular ki: "Meleklerin Rabbleri indinde saf tutmaları gibi siz de saf tutmaz mısınız?" Biz: "Melekler nasıl saf tutarlar?" dedik. "Onlar dedi, ön safları tamamlarlar ve safda muntazam dururlar." [Müslim, Salat 119, (430); Ebu Davud, Salat 94, (661); Nesai, İmamet 28, (2, 92)]

  • Resulullah (sav) buyurdular ki: "Eğer birinci safta ne olduğunu bilseydiniz, mutlaka kur'a çekilirdi." [Müslim, Salat 131, (439)]

  • "Resûlullah (sav) birinci saf için üç kere ve ikinci saf için de iki kere istiğfar etmiştir." (Tirmizi, mevâkit 52; îbn Mace, ikâme 51; Dârimi, salat 50; Ahmed b. Hanbel IV, 126, 128.)

  • Ebû Mes'ûd el-Ensarî (r.a.) demiştir ki: Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: "Benim arkama akıllı ve faziletli olanlarınız, sonra (bu vasıflarda) onlardan sonra gelenler, sonra da onlardan sonra gelenler dursun." (Müslim, salat 122, 123; Nesâî, ımâme 23, 26; Tırmızî, mevâkıt 54; İbn Mâce, ikâme 54, Dârımî, salat 51, Ahmed b. Hanbel, I, 457, IV, 122.)

  • Âişe (r.a.)'dan; demiştir ki: Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: "Bir kavim birinci saftan geri durmaya devam ederse, Allah da onları ateşte(n çıkarmayı) geciktirir." (Beyhakî, es-Sünenu'l-kubrâ, III, 103.)

  • Taberânî'nin İbn Abbâs'dan rivayet ettiği bir hadiste Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kim birisine eziyet etme korkusuyla ön safa geçmekten vazgeçerse, Allah ona birinci saffın faziletini kat kat ihsan eder.'' (Heytemî, Mecmeüz-Zevâid, II, 95.)

  • Nesâî ve İbn Mâce, ön safta namaz kılanlara Peygamber (s.a.v)'in üç defa duâ ettiğini, Buhârî ve Müslim de "Eğer insanlar birinci saffın faziletini bilselerdi, arkasından (birini saffa geçmek için) kura çekmekten başka bir yol bulmasalar aralarında kura çekerlerdi." hadis-i şerifini zikretmektedirler. (Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 3/43-44.)

  • Ebu Saîd el-Hudrî'den rivayet edildiğine göre, Resülullah (s.a.v) ashabında (birinci saftan) geri durma meyli görmüştü de onlara: "İlerleyin ve bana uyun! Sizden sonrakiler de size uysunlar. Bir kavim gerileye gerileye nihayet Allah kendilerini geri bırakır." buyurmuştur. (Buhârî, ezan 68; Müslim, salat 130; Nesâî, imame 17; ibn Mâce, ikâme 45; Ahmed b. Hanbd, IV, 19, 34, 45.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun