Cariyeleri dünya menfaatleri uğruna fuhşa zorlamayın, ayetine göre, bunu yapan insanlara verilecek ceza neden yok?

Tarih: 12.06.2013 - 02:26 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir ateist aklı karıştırdı, lütfen delilli cevap verebilir misiniz çok önemli bir konu. Bir ayette "Dünya menfaatleri uğruna cariyeleri fuhşa zorlamayın." yazıyor. Bu zorlama yasaklanmış, haram kılınmış belli ki.

- Ama niçin ayet ve hadislerde bu kadar büyük bir zulme caydırıcı bir ceza verilmemiş?

- Mezhepler içtihad yapmış mı bu konuya demeye gerek kalmadan ayet hadislerde buna verilecek ceza belirtilmiş mi?

- Çünkü soruyu soranlar bu kadar büyük bir zulüm, kişilerin kendi akıl ölçütlerine göre verecekleri bir ceza hükmü olmamalıydı ayet ve hadiste geçmeliydi, sonradan alimlerin kendi ölçütlerine göre ceza belirleyemeyecekleri kadar önemli bir konu, çünkü her şeyin caydırıcı cezası var, bu zulmün niye yok diyorlar.

- Rica ederim soruyu delilleyerek ve bu meselenin cezasın varsa ve ayet hadislerde geçiyorsa vermenizi rica ederim.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kaynaklarda bu konuda herhangi bir cezanın olduğuna dair bir bilgiye rastlayamadık.

İlgili ayetin konumuzla ilgili bölümünün meali şöyledir:

“Dünya hayatının geçici metâını / menfaatini elde etmek için, sakın cariyelerinizi -hele iffetli olmak isterlerse- fuhşa zorlamayın! Her kim onları fuhşa zorlarsa, bilinmelidir ki zorlanmalarından sonra, Allah kendileri hakkında gafurdur, rahîmdir / çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.” (Nur, 24/33)

En sağlam kabul edebileceğimiz haberlere göre, münafıkların başı Abdullah b. Übey b. Selul adındaki kişinin bir (veya iki) cariyesini zina yapmaya zorlaması ve bunların da konuyu Hz. Peygambere intikal ettirmeleri üzerine bu ayet nazi olmuştur. (bk. Müslim, Tefsir, 26-27/3029; ayrıca bk. Taberi, Razi, İbn Kesir, Kurtubî, ilgili ayetin tefsiri)

İbn Aşur’un verdiği bilgiye göre, ayette yer alan “BİĞ” kavramı, cahiliye devrindeki evlenme çeşitlerinden biri sayılıyordu. Bu ayet inmeden önce bazı Müslümanlar tarafından da cariyelere rızaları dairesinde bir ücret mukabilinde bu çeşit “evliliğe”, bir erkekle birlikte olmaya fırsat veriliyordu. Bu ayette bu cahiliye devrinin geleneği tamamen ortadan kaldırılmıştır. Önemli bir nokta da şudur: bazı alimlere göre bu ayet indiği zaman daha zina cezası ile ilgili ayet inmemişti. (İbn Aşur, ilgili ayetin tefsiri)

Özetle: Bu ayette “el-BİĞA” denilen cahiliye dönemi adetlerinden olan bir nikah şekline yasak getirilmiştir. O güne kadar geçerli olan bu gelenek bu ayetle sona erdirilmiştir. Zina cezası daha sonra söz konusu olduğu için, burada herhangi bir cezadan değil, fiilin kendisinin yasağına vurgu yapılmıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun