"Dünya ehline ahiret haram, ahiret ehline dünya haram, Allah ehline her ikisi de haram." anlamında bir hadis var mıdır?

Tarih: 15.11.2014 - 11:27 | Güncelleme:

Soru Detayı
- "Üç kısım insan vardır. Dünya ehli, ahiret ehli, Allah ehli. Dünya ehline ahiret haram, ahiret ehline dünya haram, Allah ehline her ikisi de haram." diye bir hadisi şerifinin kaynağı nedir? Açıklaması nasıldır? - Bu hadise binaen "Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her biri bir sevdada, bana Allah'ım gerek." diye bir şiirde geçen sözde bir sakınca yoktur denilebilir mi?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

İbn Abbas’tan rivayet edildiği bildirilen ilgili rivayet şekli şöyledir:

“(Üç kısım insan vardır. Dünya ehli, ahiret ehli, Allah ehli). Ahiret ehline dünya haramdır, dünya ehline ahiret haramdır. Allah ehline/ehlullah’a  dünya ve ahiretin her ikisi de haramdır.” (bk. Deylemi, 2/230/ h. no: 3110; el-Camiu’s-Sağir, h. no: 6754)

- İşaret ettiğiniz şiirde bu manaya uygun ifadeler kullanılmıştır.

- Ancak, gerçekçi bir bakışla bakıldığı zaman bu bilginin anlaşılması zor görünüyor. Çünkü, ahirete talip olanların bütün bütün dünyayı terk etmeleri gerekmez. Bilakis, dünya ahiretin tarlasıdır.(Aclûnî, Keşfu’l-Hafa, I/412) Cennetin tohumları burada ekilir, orada biçilir.

- Nitekim, Aclunî’nin bildirdiğine göre, bu rivayetin senedinde yer alan Cebele b. Süleyman adlı ravi, İbn Maîn, Zehebi ve Münavî gibi büyük hadis otoriteleri tarafından güvenilmez ve zayıf olduğu belirtilmiştir. (bk. Aclunî, 1/469)

İlave bilgi için tıklayınız:

Ehl-i Dünya kimdir / kimlerdir, vasıfları nelerdir? Ehli dünyanın ...

"Dünya için ahireti, ahiret için dünyayı terk eden sizin hayırlınız ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun