Cariye ile izinsiz ilişkiye girmek günah olmazsa, razı olmadığı için bundan acı duyması, zulmetmeyin emrine aykırı olmaz mı?

Tarih: 07.09.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Söylenen şudur; hür kadınlarla evlenmek için onların bu işe rızalarıyla "evet” demeleri gerekir. (Kadının velisi hususundaki farklı mezhep görüşlerinin detaylarını burada söz konusu etmiyoruz). Halbuki cariyenin nikahı, onun ganimet veya satın alma yoluyla temlik edilmesidir. Onun bu konuda izni ve rızası talep edilmez. Çünkü, o -söz gelimi- bir ganimet malı olarak sahibinin meşru payına düşmüştür. Ayrıca iznine ihtiyaç yoktur.

- Cinsi ilişkiye girmek konusunda, erkeğin kendi eşinden de izin alması, onun rızasını alması gerekmez. Yani, şayet onun rızası dışında böyle bir ilişkiye girerse bu zina sayılmaz. Fakat bu hukukî bir prosedürdür. Rıza konusu, burada daha çok insanların karşılıklı sevgi ve saygı esasına dayalı olan bir konudur. Elbette hem eşlerde hem de cariyelerde aranmalıdır. Nitekim Efendimiz (a.s.m) bu konuda özetle şöyle buyurmuştur:

“Biriniz hanımıyla veya cariyesiyle ilişkiye gireceği zaman, onu tahrik edecek ön mukaddimeler yapsın. Bir hayvan gibi bir anda -sırf kendi duygularını tatmin etmek için- hareket etmesin.”(el-Irakî, Tahricu ahadisi’l-İhya -ihya ile birlikte- 2/52).

Bu hadiste, kadının veya cariyenin rızasının ötesinde, onun duygularına da riayet edilmesinin altı çizilmiştir.

- Şunu unutmayalım ki, bu gibi konular -İslam’da olsun, başka sistemlerde olsun- yasa ile düzenlenmez. Bunlar insanların akıllarına, vicdanlarına, ferasetlerine, insanlıklarına bırakılır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorumlar

Amin_Maalouf

Ben cevabımı aldım. Allah razı olsun. Söylendiği gibi her meseleyi dönemin şartlarına göre değerlendirmek lazım. Açık söylemeliyim. Cariye ve efendinin nikahsız birleşmesi bana iğrenç görünüyordu, ama yazınız bence yeterince açıklayıcı olmuştur. Teşekkürler.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
xakahh

Siz bizlere, şartlar yerine getirildiğinde köleliğin İslam dinimizde geçerli olduğunu mu söylüyorsunuz? Biz dinimizi, sınırlar, çağlar ve zaman üstü diye biliyoruz. Şu durumda kölelik dinimizde var mı?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editör

Cevabı yeniden okumanızı tavsiye ederiz.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
iLLeGaLTM

Yukarıda verilen cevaba ilave olarak köleliğin tedrici kaldırılması hedefine değinen bir yazı yerinde olurdu sanırım..

Şu cariyelik meselesi şu zamanda ek çok müslümanın ayağına çelme takan bir mesele..İslamın köleliği kaldırma stratejisi bilinmez ise aşılması çok güç oluyor.Bilinse anlamaya başlanıyor..

Rabbimden niyaz ederim ki şu mesele husunda bütün kardeşlerimin zihinlerine açıklık ve anlayış getirsin..

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun