Bulutları taşıyan hava mı rüzgar mı?

Tarih: 03.03.2020 - 11:44 | Güncelleme:

Soru Detayı

Araf suresinin 57. ayetinde Hz. Allah şöyle buyurmaktadır: “ O, rüzgârları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir. Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit, onları ölü bir belde(yi diriltmek) için sevk ederiz de oraya suyu indiririz. Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız. İşte ölüleri de öyle çıkaracağız. Ola ki ibretle düşünürsünüz.”
Buradaki “...Nihayet rüzgârlar ağır bulutları yüklendiği vakit...” kısmımı nasıl anlamalıyız? Bulutları taşıyan hava değil midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ayette geçen “riyah” kelimesi hem hava hem rüzgar manasına gelir. (Razi, Mefatih, ilgili ayetin tefsiri)

- Hava genellikle hareketsiz duran rüzgarın adıdır. Rüzgar ise hareket eden havanın ismidir. 

- Su tankeri şeklinde havada duran bulutların yere düşmemesi için şiddetli rüzgar sağa-sola esmeye başlar ve bulut kütlesinin havada kalmasını sağlar. Ayette yer alan  “Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit…” mealindeki ifadede rüzgarın bu şiddetli hareketiyle bulut kütlesinin rastgele düşmemesi veya sularının rastgele boşalmaması bilakis  arzu edilen bölgenin üzerine taşıyıp yağmurun oraya yağmasını sağlamaya yönelik bir konumda olacağına işaret edilmiştir.

Rüzgarın şiddetli hareket etmesi sayesinde:

a) Bulutun parçaları bir araya gelir. Yağmurun yağmasına elverişli bir kütleye dönüşür.

b) Bir su tankeri mesabesinde olan bulutların havada sabit kalarak parçalarının farklı yere dağılması önlenir.

c) Bulutların bu sayede manevra kabiliyeti arttırılır. Arzu edilen bölgenin/veya bölgelerin  hizasına sevk edilmesiyle yağmurun istenilen yere yağması sağlanmış olur.

d) Rüzgarın şiddetli hareketi, bazen bulutların bir araya gelmesini sağladığı gibi, bazen de dağılmasına ve -Allah’ın iradesiyle- yağmurun yağmamasına neden olur. (krş. Razi, ilgili yer)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun