Bulutları taşıyan hava mı rüzgar mı?

Tarih: 03.03.2020 - 11:44 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Araf suresinin 57. ayetinde Hz. Allah şöyle buyurmaktadır:
“ O, rüzgârları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir. Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit, onları ölü bir belde(yi diriltmek) için sevk ederiz de oraya suyu indiririz. Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız. İşte ölüleri de öyle çıkaracağız. Ola ki ibretle düşünürsünüz.”
- Buradaki “...Nihayet rüzgârlar ağır bulutları yüklendiği vakit...” kısmını nasıl anlamalıyız?
- Bulutları taşıyan hava değil midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ayette geçen “riyah” kelimesi hem hava hem rüzgâr manasına gelir. (Razi, Mefatih, ilgili ayetin tefsiri)

- Hava genellikle hareketsiz duran rüzgârın adıdır. Rüzgâr ise hareket eden havanın ismidir. 

- Su tankeri şeklinde havada duran bulutların yere düşmemesi için şiddetli rüzgâr sağa-sola esmeye başlar ve bulut kütlesinin havada kalmasını sağlar. Ayette yer alan  “Nihayet rüzgârlar ağır bulutları yüklendiği vakit…” mealindeki ifadede rüzgârın bu şiddetli hareketiyle bulut kütlesinin rastgele düşmemesi veya sularının rastgele boşalmaması, bilakis  arzu edilen bölgenin üzerine taşıyıp yağmurun oraya yağmasını sağlamaya yönelik bir konumda olacağına işaret edilmiştir.

Rüzgârın şiddetli hareket etmesi sayesinde:

a) Bulutun parçaları bir araya gelir. Yağmurun yağmasına elverişli bir kütleye dönüşür.

b) Bir su tankeri mesabesinde olan bulutların havada sabit kalarak parçalarının farklı yere dağılması önlenir.

c) Bulutların bu sayede manevra kabiliyeti arttırılır. Arzu edilen bölgenin / bölgelerin hizasına sevk edilmesiyle yağmurun istenilen yere yağması sağlanmış olur.

d) Rüzgârın şiddetli hareketi, bazen bulutların bir araya gelmesini sağladığı gibi, bazen de dağılmasına ve -Allah’ın iradesiyle- yağmurun yağmamasına neden olur. (krş. Razi, ilgili yer)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun