Buhari ve Müslim'in, Mehdi hakkındaki hadisleri almamalarının hikmeti nedir?

Tarih: 24.03.2015 - 15:02 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Mehdi ile ilgili hadisleri, kendilerinin şartlarına uygun bulamadıkları için almamış olabilirler.

- Şartlarına uygun olduğu halde, bu konudaki hadisleri duymamış olabilirler. Nitekim, el-Hakim, “el-Müstedrek ala’as-Sahiheyn” adlı eserini bu konuya tahsis etmiştir. Yani hadisi alma konusunda kendi şartlarına uygun olmasına rağmen, Buharî ve Müslim’in kitaplarına alamadıkları hadisleri bir araya getirmiştir.

- Kendi dönemlerinde Şia’nın yanlış Mehdi anlayışının fazla konuşulmuş olmasından ötürü, bu konuda hadis almaktan uzak durmaları da düşünülebilir.

- Şunu vurgulayalım ki, Buharî ve Müslim’de olmayan yüzlerce sahih hadis söz konusudur. Mehdi ile ilgili hadisler de bunlardandır. Nitekim Kettanî, Mütevatir hadislere ayırdığı “Nazmu’l-mütenasir, mine’l-ahadisi’l-mütevatir” adlı eserinde, Mehdi ile ilgili değişik hadis rivayetlerine yer vermiş ve Sahavî gibi bir çok büyük hadis otoriteleri de Mehdi ile ilgi hadislerin mütevatir olduğunu ve Ehl-i sünnet ve cemaat alimlerine göre Mehdi’nin geleceğine iman etmenin vacip olduğunu belirtmiştir.(bk. a.g.e, s. 236-290).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun