Deccali inkar etmek dinden çıkarır mı?

Tarih: 21.07.2017 - 00:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz.Mehdi ve Deccala inanmak zorunda mıyız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İslâm alimlerinin çoğunluğu, bir kısmı zayıf sayılmakla birlikte isnad açısından sahih kabul edilen bazı hadislere dayanarak, ahir zamanda harikulade olaylar gösterme gücüne sahip deccalin ortaya çıkacağına ve insanları dalâlete sürüklemeye çalışacağına, daha sonra da gökten inecek olan Hz. Îsa tarafından öldürüleceğine inanmıştır.

Bazı âlimler ise, olağanüstü maddî unsurlarla tasvir edilen deccal tipinin uzak bir ihtimal olduğunu kabul etmiş, fakat konuyla ilgili sahih rivayetleri dikkate almak suretiyle deccal kavramını reddetmeden ilgili metinleri kısaca şerrin yayılması şeklinde tevil etmeyi tercih etmişlerdir.

Alimlerin bir kısmı da deccal kavramının İslâmî bir temeli bulunmadığını savunarak bu inancı bütünüyle reddetmiştir.

Kur'an-ı Kerim’de deccal ile ilgili sarih ifade bulunmadığı açıktır. Hadis olarak rivayet edilen metinlerden elde edilebilecek en belirgin hüküm ise, deccalin yeryüzünde inkârcılığı yaymaya çalışan, mukaddes değerleri yok sayan ve şer faaliyetlerini destekleyen bir cereyan niteliği taşıdığıdır.

Bu cereyanın muhtelif asırlarda temsilcileri olmuş, bundan sonra da olacaktır.

Buna göre deccal harika bir varlık, belli bir şahsiyet ve tek bir insan olmaktan çok her dönemde şerri temsil eden bir tiptir.

Deccal ile ilgili çeşitli rivayetlerde yer alan olağanüstü maddî tasvir ve ayrıntılar ya isnad açısından sahih değildir, yahut ravilerin sehivlerine maruz kalmış veya onların indî yorumlarıyla karışmıştır.

Bu tür rivayetler tevatür derecesine ulaşmadığından, ayrıca hicrî V. yüzyıldan itibaren mecazi manalarına yorumlanmaları İslâm alimlerince mümkün görüldüğünden, maddî bir deccalin varlığını benimsemeyenlere küfür isnat etmek doğru değildir.

Ancak deccal manasını tamamen inkar etmenin, sahih hadisleri reddetmek ve yok saymak anlamına geleceği için, bunun vebalinin büyük olacağını düşünüyoruz.

Nesâî’nin es-Sünen’i dışında Kütüb-i Sitte’nin tamamı ile kıyamet alametlerine ilişkin “fiten” ve “melâhim” kitaplarında deccal konusuna temas edilmiştir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Deccal'ın özellikleri nelerdir?
Hz. Mehdi'nin geleceğine inanmamak insanı kafir eder mi ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun