Borcu olan, şehid de olsa cennete giremez mi?

Tarih: 22.08.2019 - 09:26 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Muhammed bin Abdillah bin Cahş anlatıyor:
- Cenazenin bulunduğu bir yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturuyordu. Başını göğe doğru kaldırdı, sonra gözünü kapattı. Ardından elini alnına koydu. Dedi ki:
“Sübhanellah Sübhanellah ne büyük zorluk indirildi. Canımı elinde tutan Allah’a yemin ederim ki: Bir adam Allah yolunda şehid olsa, sonra dirilip tekrar şehid olsa, tekrar dirilip tekrar şehid olsa, eğer borcu varsa o borcu ödenmeden tüm günahları bağışlanmaz.” (Ahmed, Müsned, 22493; Hakim, Müstedrek, 2210)
- Bu hadisin sıhhat durumu ve açıklaması nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu hadis rivayeti için bk. Taberani, Evsat, 270; İbn Hanbel, 5/289-22493.

Bezzar bu rivayetin zayıf olduğuna işaret etmiştir. (bk. Müsnedu’l-Bezzar, 1242)

Bu rivayette yer alan ravilerden Ravh b. Salah hakkında farklı değerlendirmeler vardır. İbn Hibban ve Hâkim bunun sika olduğunu söylerken, İbn Adî, zayıf olduğunu belirtmiştir. (Mecmau’z-Zevaid, 6630)

Hâkim bu rivayetin sahih olduğunu bildirmiştir. (Müstedrek, h.no: 2212)

Zehebi de bu tashihi tasdik etmiştir. (Telhis, Hâkim ile beraber, a.g.y)

- Birçok hadiste, kul hakkının dünyada yapılan güzel işlerle af edilemeyeceği hususu bilinmektedir. Borç ise, kul hakkının önemli bir unsurudur. 

Genel olarak şehit olmanın, hacı olmanın kul haklarıyla ilgili günahlardan kurtulup kurtulamayacağı konusu İslam alimleri arasında ihtilaflı bir konudur. Bu ihtilafın önemli bir sebebi konuyla ilgili farklı hadis rivayetleridir.

Bu konuyla ilgili sitemizde değişik sorulara verilen cevaplar ve geniş bilgiler vardır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Şehitler kabir azabı çeker mi, kul hakları affedilir mi, cesedlerinin ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun