Doğrudan cehennemlik kul hakları var mı?

Tarih: 15.03.2021 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kul hakkının da haram edilmesi durumunda direkt cehennemlik günahlar var mıdır?
- Varsa nelerdir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu soruya birkaç açıdan cevap vermek mümkündür:

a) Evvela Kur'an’da işaret edildiği üzere, Allah kendisine şirk koşanları affetmez. Yani şirk üzere veya diğer küfür çeşitleriyle ölüp imansız kabre girenleri Allah asla affetmez.

Şirkin dışındaki günahları dilediği kimseler için bağışlayabilir. Yani, Allah şirk veya diğer küfür çeşitlerinden herhangi biriyle -imansız- kabre girmeyenlerden dilediği kimseleri ve dilediği günahlarını af kapsamında tutmuş onları bağışlayabilir.

Mealini vereceğimiz ayette bu hakikat ders verilmiştir:

“Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; onun dışında, dilediği kimsenin günahını bağışlar. Allah'a ortak koşan ise, pek derin bir sapıklığa düşmüştür.” (Nisa, 4/48)

Bu ayetten ve bu açıklamalardan anlaşıldığı üzere, Allah, imanla kabre giren insanların -kul hakkı dahil- bütün günahlarını affedip cehenneme yollamadan, doğrudan cennetine götürebilir.

Af olması en zor olan günahlar ise kul hakkıdır. Ancak bir şekilde Allah alacaklı olan kulunu razı ederek, ona borçlu olan kimseyi de doğrudan cennetine götürebilir.

Kul hakkını yediği için önce cehenneme giden ile doğrudan cennete giden iki kimse hakkında sahih hadisler vardır.

Cehenneme uğramadan cennete giremeyecek olan kimsenin durumuyla ilgili hadis şöyledir:

Kul haklarını ihlal eden kimseyi “müflis” olarak niteleyen Hz. Peygamber (asm) bunu şöyle açıklamıştır:

"Bu kişi ahirette namaz, oruç, zekat gibi ibadetlerini yerine getirmiş olarak Allah’ın huzuruna gelir. Bununla beraber öyle günahlarla gelir ki kimilerine sövüp saymış, kiminin kanını akıtmış, kiminin malını yemiş, kimine iftira etmiştir. Bu durum karşısında onun ibadetlerinden elde ettiği sevaplardan alınıp hak sahiplerine dağıtılır. Eğer ibadetleri ve iyilikleri bu hakları ödemeye yetmezse hak sahiplerinin günahlarından alınıp hak yiyenin günahlarına eklenir. Böylece sevapları elinden gitmiş, günahları ise daha da artmış, dolayısıyla müflis durumuna düşmüş olan bu kişi cehenneme atılır." (Müslim, Birr, 59; ayrıca bk. Buhari, Meẓalim, 10)

Benzer bir hadis rivayetinde yine bu konu işlenmiş, ancak sonunda “Allah’ın alacaklı kuluna cennette bir köşk vererek onu razı edeceği ve ikisini barıştıracağı ve netice itibariyle her ikisi de kol kola girerek cennete gideceği” ifade edilmiştir.

Bu hadisin senedinde geçen bir ravi nedeniyle bazı alimler tarafından zayıf sayılmış olmakla beraber, asıl rivayeti aktaran Hakim “bunun sahih olduğunu” bildirmiştir. (bk. Hâkim, el-Müstedrek, 4/620)

İlave bilgi için tıklayınız:

Hak sahibi helal etmemişse, üzerinde kul hakkı ile ölen ebedi ...
Mahşer günü hesaba çekilmeden cennete girmeye neden olan ...
Şehitler kabir azabı çeker mi, kul hakları affedilir mi, cesedlerinin ...
Kul hakkı alacaklı kişi cennetlik ise, alacağını bekler mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun