Bir Müslümanın eliyle vücuduna haç çizmesi dinden çıkarır mı?

Tarih: 18.07.2020 - 09:51 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ben Allah’a şükür Müslümanım. Ben Hristiyanların elleriyle alınlarına ve omuzlarına dokunarak haç çizmelerini çok havalı buluyorum. Hristiyanların yaptığı bu hareketi havalı bulmak, beğenmek küfür müdür?
- Bildiğiniz gibi Hristiyanlar elleriyle alınlarına dokunurlar ondan sonra ellerini aşağıya indirip sağ omuzlarına götürürler, sağ omuzlarına götürdükten sonra da sol omuzlarına götürürler. Buna Hristiyanlar ne diyor bilmiyorum ama kısaca vücutlarında haç işareti çizerler.
- İşte ben Hristiyanların bu yaptığı hareketi çok havalı buluyorum. Hristiyanların yaptığı bu hareketi havalı bulmak, beğenmek küfür müdür? Dinden çıkarır mı?
- Altını çizmek istediğim bir şey var hocam ben Hristiyanlığı din olarak tabi ki de beğenmiyorum. Çünkü İsa peygamberi tanrılaştırıyorlar vs. Ben sadece Hristiyanların bu yaptığı hareketi (elleriyle vücutlarında haç çizme hareketini) beğeniyorum. Bu küfür müdür?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu hareketi (haç çıkarmayı) dînî anlam ve içeriğinden soyutlayarak, yalnızca bir hareket olarak beğenmek, dinden çıkarmaz, kafir yapmaz ise de en hafif hükmüyle Müslüman olmayanların dini ritüellerine benzemek olduğundan haramdır. Eğer, -Allah korusun-, dini bir niyet ile yapılırsa küfür olur.

Ferdi ve sosyal planda ortaya çıkan, dinde benzeşmenin farklı türleri ve hükümleri vardır:

1. Tabiî benzeşme: İlim ve teknikte kullanılan metotlardaki benzeşme, yürüme, yemek yeme, bazı vasıtaları kullanma gibi batılperestlere benzemenin kaçınılmaz olduğu tabiî durumlardaki benzeşmedir. Bu fıtri olarak yapılıyorsa sakıncası olmaz.

2. Mekruh olan benzeşme: Benzeşmenin sorumluluğu gerektiren en hafif şeklidir. Örneğin, putperestlere benzeme olduğundan, canlı resimleri içeren duvar halıları, yastıklar ve tablolarla evi donatma veya bu şekilde bezeli elbise giyme, -velev ki dini bir niyet olmasa bile- genellikle fukaha tarafından mekruh sayılmıştır.

3. Haram olan benzeşme: Yahûdi, Hristiyan, Budist, Materyalist ve benzeri batıl dinlerin ve ideolojilerin mensuplarına özgü olup, İslâm'ın emirleri ve yasakları ile çatışan hususiyetlerinde onlara benzemek. Onların dini ritüellerini yapmak gibi.

Hz. Peygamber Efendimiz (asm), mümin olmayan toplumların bayramlarının ve kutsal günlerinin onlar gibi kutlanmasını yasaklamıştır. Zira bu, sosyal bütünlüğün korunması, cemaatin dağılmaması ve dejenere olmaması için gereklidir.

Toplumun değerlerine ters düşen yabancı ve zararlı etkilere açılma ve o toplumun kendi değerlerinin zayıflamasına, solmasına ve unutulmasına yol açabilir. Dıştan gelecek zararlı etkilere kendisini kapamayan fert ve toplum er geç çöker. Bundan dolayı olsa gerek ki, Peygamber Efendimiz (a.s.m) buyurmuştur:

"Kim bu kavme benzemeye çalışırsa ondandır." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, Beyrut 1985, II/50)

Binaenaleyh, inananlar için bir bütün halinde yaşanması gerekli olan İslâm dininin tatbik edilmesi istenen ana prensiplerinden biri de ferdî, ailevî ve sosyal hayatın her bir safhasında batıl din ve ideoloji mensuplarına benzemek (teşebbüh)den sakınmaktadır.

Müslümanın kendi inançlarına ters düşenlere benzemesi, dünyada şahsiyet zafiyetine, gittikçe kendisine ve değerlerine yabancılaşmaya ve karşıt güçlere uşak olmaya sevkedecek; ahirette ise azaba yol açacaktır. Bunun için Müslümanın İslâm'ı öğrenmesi, bidatlerden kaçınması, haramlardan uzaklaşması, batılperestlerle içli-dışlı olmaktan uzak durması gerekmektedir.

Ayrıca, bir mümin bu gibi şeyleri dini nazara almadan yapsa bile, onu örnek alacak olan çocukları, öğrencileri, çırakları ve sevenleri bu dengeyi muhafaza edemeyip, yanlış hislerle işleme durumuna girebilir. Bunların da sorumluluğu büyüktür.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun