Bir kadının, erkeklerin de olduğu bir ortamda şiir okuması doğru mudur?

Soru Detayı

- Kadınlar toplum karşısında konuşma yapabilir, yani Hz. Aişe birçok defa yapmış, ancak erkeklerin de olduğu bir ortamda şiir okuması doğru mudur; haram olur mu?
- Dini programlar düzenleniyor mesela, amaç hizmet etmek, ancak karma bir topluluğa karşı olduğu için haram mı olur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kadın sesinin mutlak olarak haram olduğuna dair ayet-i kerime veya hadis-i şerif yoktur. Bu itibarla bir bayanın şiir okuması caizdir. 

Ancak İslam alimleri, meallerini vereceğimiz ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerin delaletiyle, dikkat edilmesi gereken hususları şöyle beyan etmişlerdir:

- Kur’an-ı Kerim’de: “Yabancı erkeklere çekici bir eda ile konuşmayın, sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır. Güzel söz söyleyin.” (Ahzab, 33/32) buyurulmaktadır.

Bu, yabancı bir erkeğe muhatap olma durumunda kalan bir kadının edep, ciddiyet, ağır başlılık ve utanma hasletlerini koruyarak konuşması gerektiğini ihtar etmektedir.

Peygamberimiz (asm)’in ve sahabenin uygulamalarından anlaşıldığına göre, herhangi bir fitne korkusu ve yanlış anlaşılmanın söz konusu olmadığı hallerde kadınların erkeklere, erkeklerin kadınlara selam verip almalarında, ihtiyaç halinde konuşmalarında bir sakınca yoktur. (İbn Abidin, Reddü’l-muhtar, 1/406; Zekeriya el-Ensari, Esne’l-metalib, 1/176)

Ayrıca Peygamberimiz (asm)'in namazda yapılacak uyarılarda;

"Tasfik (namazda eli ele vurmak) kadınlara mahsus ve (sesli olarak) tesbih söylemek, erkeklere mahsustur." [Buhari, Ezan, 48; Müslim, Namaz, 23 (106)] 

buyurmasından alimlerimiz şu hükmü çıkarmışlardır:

"Kadınların yabancı (mahremi olmayan) erkeklerle normal konuşmalarında ve seslerinin duyulmasında dinen bir sakınca yoktur. Ancak kadınların gerek Kur'an-ı Kerim okurken ve gerekse de ilahi söylerken oluşan nağmeli seslerini yabancı erkeklere dinletmeleri uygun olmaz. Bu nedenle, kadınların nağmeli ve müzik tonlu seslerini yabancı erkeklere duyurmaları caiz değildir." (Reddü'l-Muhtar, 1/406)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun
UYGULAMALAR