Beş gecede yapılan dua geri çevrilmez anlamında bir hadis var mı?

Beş gecede yapılan dua geri çevrilmez anlamında bir hadis var mı?
Tarih: 05.03.2021 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

“Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi, Şabanın 15. Gecesi, Cuma, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi.” (İbn-i Asakir)
- Bu anlamda bir hadis var mı, varsa bu hadisin sıhhat durumu nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evet, bu anlamda bazı hadisler ve sahabi sözleri vardır:

“Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib Gecesi, Şabanın 15. Gecesi, Cuma, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gecesi.”

Bu ifadeyi, İbn Asakir ve Deylemi Hz. Peygamber (asm) Efendimizin sözü olarak rivayet etmişler. (İbn Asakir, Tarihu Dimaşk, 10/408; Deylemi, 2/196)

Ancak, İbn Hacer Deylemi’nin senedinin zayıf olduğunu bildirmiştir. (bk. Telhis, 2/191)

Ayrıca bu bilgi Abdullah b. Ömer ve Ebu’d-Derda’nın sözü olarak da rivayet edilmiştir. (bk. Abdurrazzak, Musannef, hno: 7927; Beyhaki, es-Sünenu’l-kübra, hno: 6087)

Bu rivayetler de zayıf kabul edilmiştir.

Hadis alimlerine göre, İslam ahkamıyla ilgili hadislerin sahih olması gerekir. Ancak amellerin faziletleriyle ilgili olan hadisler zayıf da olabilir. (bk. Leknevi, el-Ecvibetü’l-fazıla, s. 55)

Buna göre, bir Müslümanın bu hadisle amel etmesinin bir sakıncası yoktur.

İlave bilgi için tıklayınız:

Zayıf hadisler bilindiği halde neden rivayet edilmiş?
İbadetlere vadedilen netice ve sevaplara kavuşmanın şartları ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun