Bazı bilim adamları kainatın mükemmel yaratılmadığını düzen olmadığını iddia ediyor, açıklar mısınız?

Tarih: 30.08.2015 - 02:12 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Mesela; “Hayvanların birbirini vahşice yemesi mükemmellik değil” diyor. “DNA’nın dizilişi mükemmel değil” diyor. Acaba gerçektende öyle mi?
- Neden bir prof. bilim adamı gezegenlerin düzenli hareket etmedigini söylüyor?
- Gerçekten düzen var mı?
- Belki de biz bu duruma adapte oldugumuz için mükemmel geliyor. Delilleriyle gezegenlerin düzenli hareketini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Pek çok bilim adamı da kâinatta son derece mükemmel bir nizam ve düzenin olduğundan bahsediyor. Hangisinin sözüne inanacağız? 

İsterseniz biz o bilim adamlarını hiç dikkate almadan gezegenlerin düzenli hareket edip etmediğini, o gezegenlerin kendi dillerinden anlamaya çalışalım. Yani, onların vazifelerine ve hareket tarzlarına dikkat edelim. Mesela yerküre bu gezegenlerden bisidir. Bunun güneş etrafındaki saatteki hızı 108 bin kilometredir. Bilindiği gibi yerküre 24 saatte de kendi etrafında bir devir yapar. Böyle hem kendi etrafında dönerken hem de güneşin etrafında saatte yüz sekiz bin kilometre hız, çok büyük bir değerdir.

Yerküre bir sene, yaklaşık 365 gün aynı hızla gidiyor ve güneş etrafında bir devir yapmış oluyor. Yılın her hangi bir gününde ve her hangi bir yerde, güneşin ne zaman doğacağını takvimden öğreniyoruz. Mesela Antalya’da 2 Eylül 2015 tarihinde güneşin 06.22 doğacağı yazıyor. Hakikaten güneş bu ilde takvimde gösterildiği saat ve dakikada doğuyor. Peki biz bunu önceden nasıl bilip takvime yazıyoruz? Çünkü, yerküre bir sene önce geçtiği yerden aynı saatte ve aynı dakikaka ya da birkaç dakika farkla geçiyor. 

Şimdi düşünebiliyor musunuz, yerküre kendi etrafında süratle dönerken güneşin etrafında saatte yüz sekiz bin kilometre hızla, uzayda aynı yerden aynı saat ve dakikada geçiyor. Yerkürenin hızında değişme olmadığı gibi, güneşe uzaklığı da aynı kalıyor. Ne yaklaşıyor ve ne de güneşten uzaklaşıyor. Güneşe yaklaşsa, bütün canlılar yanacak. Uzaklaşsa da canlıların hepsi donacak.

Ay da öyle. Hem kendi etrafında, hem yerkürenin etrafında ve hem de güneşin etrafında belirli bir hızla dönüyor. Yerküreye yaklaşsa, kıyameti koparacak.

Şimdi uzayda bundan daha büyük bir nizam ve intizam olabilir mi? Siz kâinattaki o büyük nizam ve intizamı göremeyen bilim adamlarının sözlerine değil,  gezegenlerin hareketine bakınız. 

Gelin şimdi sizinle biraz daha ileri gidip, yıldızlar ve gezegenler topluluğunun içerisine, yani bir galaksiye fikren girelim. Bizim içerisinde bulunduğumuz galaksi, Samanyolu galaksisi veya Kehkeşan olarak adlandırılır. Bunun şekli ekmek somunu tarzındadır. Bu galaksinin uzun ekseni yüz bin ışık yılı, kısa ekseni de 30 bin ışık yılı uzunluğundadır. Bilindiği gibi, ışığın saniyedeki hızı üç yüz bin kilometredir. Yani ışık bu hızıyla Samanyolu galaksisinin uzun eksenine yüz bin, kısa eksenine 30 bin yılda ulaşıyor. Bu büyüklüğü hayal etmek bile zor. Bu galaksinin içerisinde milyarlarca yıldız ve gezegen var.

İşte yerküre, güneş ve ay bunlardan birkaçı. Bu yıldız ve gezegenler hem kendi etraflarında ve hem de diğer bir çok yıldız ve gezegenin etrafında belirli bir hızla hareket ediyor. Bu yıldızlar arasında ne bir çarpışma ve de bir yolunu şaşırma olmuyor. Bu bizim Samanyolu galaksisi gibi uzayda yaklaşık bir milyar galaksinin varlığı tahmin ediliyor. Bu galaksilerden bazılarının uzaydaki hızı ışık hızına yakın. Bize en yakın galaksi ise Andromede galaksisi. Onun bize uzaklığı, 15 milyon ışık yılı. Siz artık uzayın büyüklüğünü ve genişliğini tahmin edin. 

İşte böyle bir uzayda, milyarlarca yıldız ve gezegeni ile ışık hızına yakın bir süratle hareket eden galaksilerin kendi içerisinde de farklı yörüngelerde ve çok değişik hızlarda yıldız ve gezegenler ne birbiriyle çarpışıyor ve ne de yolunu şaşırıyor.

Kendi aklınca bir yaratıcıyı nazarlardan gizlemek ve her şeyin gelişigüzl teşekkül ettiğine bazılarını inandırmak için yıldız ve gezegenlerin düzensiz hareket ettiğini iddia edenler sadece kendilerini kandırır. Bütün galaksiler ve içerisinde barındırdıkları gezegen ve yıldızlar o tip bilim adamlarını yalanlamaktadır. Siz bu tip bilim adamlarını değil, galaksileri ve onların içerisinde barındırdıkları yıldız ve gezegenleri dinleyiniz.

Hayvanların birbirine yemesini düzensizlik olarak adlandıranlar, kendileri; balığı, tavuğu, koyunu, keçiyi ve sığırı niçin yiyorlar? Onlara bu hayvanları yemeyi helal kılan Allah, küçük balığı da büyük balığa rızık yapmıştır. Böylece hem kâinattaki düzen ve güzellik sağlanmış ve hem de canlıların yaşaması için rızıkları temin edilmiştir.

Bir balık bir milyon yumurta bırakıyor. Bunun hepsi balık olsa, o zaman birkaç sene içerisinde denizler balıkla dolar, balık kokusunda hayat bütün canlılara zindan olurdu. Kuşlar çekirgeleri, bazı hayvanlar karıncaları ve kurbağaları, kediler ve yılanlar fareleri, kartallar yılanları yemeseydi, çekirgeler  yeryüzünde hiç yeşil yaprak bırakmazdı. Karıncalar ve kurbağalar yeryüzünü kaplardı. Fareler ve yılanlar evlerin içerisine dolardı. Kâinattaki şimdiki besin düzenini tenkit edenler o zaman kaçacak yer arardı.

DNA’nın dizilişindeki mükemmelliği görmek isteyenlerin kendi vücutlarına bakması yeterlidir. İnsanın her bir azasının yeri, büyüklüğü ve şeklinin mevcut tarzda olması, katrilyonda bir ihtimaldir. Yani gözün büyüklüğü ve şekli, vücuttaki yeri hep DNA’da şifrelenmiştir. DNA’nın düzensizliği demek, bütün azaların, şimdi bulunduğu yerden farklı yerlerde ve şekillerde olmasına, bazı organların ise hiç meydana gelmemesine sebep olacaktı.

DNA’da sadece insandaki organlar değil, bütün bitki ve hayvanların yapısı ve şekli şifrelenmiş, onların belirli yapı ve düzende olması sağlanmıştır. 

İşte kâinatta atomdan galaksilere kadar her şey son derece hassas nizam, ölçü ve düzen içerisindedir. Siz bunun aksini iddia edenlere değil, kâinattaki varlıklara bakınız. Onlar size, nizam, intizam ve belirli ölçü içerisinde olduklarını ve onları bu şekilde yaratan sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi Allah’ı göstereceklerdir...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun