Bazı ayetlerin Hazreti Ali aleyhinde olduğu uydurma mı?

Tarih: 23.01.2017 - 01:17 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Samure bin Cündeb isimli sahabenin Muaviye bin Ebu Sufyan'ın emriyle, Mushaftaki bazı ayetlerin Hazreti Ali aleyhinde olduğunu uydurması hadisesi doğru mudur?
- Rivayetin kaynağını bilmiyorum. Rivayete göre, Muaviye, Semure b. Cündeb’e yüz bin dirhem vererek Bakara Suresi 204, 205, 206 “Dünya hayatına dair konuşması senin şaşırtan ve kalbinde olana Allah’ı şahit tutan insanlar vardır. Hâlbuki o düşmanların en azılısıdır. O iş başına geçince (hâkimiyeti ele geçirince), yeryüzünde fesat çıkarmaya, ekin ve nesli yok etmeye çalışır. Allah fesadı sevmez” ayetinin Hazreti Ali hakkında, “İnsanlar arasında, Allah’ın rızasını kazanmak için canını verenler vardır. Allah kullarına karşı şefkatlidir” ayetinin ise Hazreti Alinin katili olan Abdullah bin Mülcem hakkında rivayet etmesini teklif etti. Ancak Semure kabullenmedi. Muaviye iki yüz bin dirhem teklif etti ama Semure yine kabullenmedi, Muaviye üç yüz bin dirhem teklif etti ancak Semure bu defa da kabullenmedi. Nihayet Muaviye dört yüz bin dirhem teklif ettiğinde Semure bunu kabullendi.
- Semure Bin Cündeb daha sonra "Allah Muaviye'ye lanet etsin, Onun için yaptığım bu işi (fedakarlığı) Allah için yapsaydım beni doğrudan cennetine koyardı" dediği rivayet olunuyor.
- Böyle bir hadise yaşanmış mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Semüre b. Cündeb ile ilgili meseleyi, Nehcu’l-Belağa’nin İbn Ebi’l-Hadid’e ait şerhinde yer almıştır. (bk. Şerhu Nehcu’l-Belağa, 4/73)

Başka kaynaklarda bu bilgiye rastlayamadık. Bu sebeple bunun doğruluğu tartışılır.

Aslında İbn Ebi’l-Hadid de bu bilgiyi “Hz. Ali’nin aleyhinde kullanılan uydurma rivayetler.” bölümünde zikrederek, bunun uydurma olduğuna işaret etmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun