Bazı ayetlerde bir cennet var derken, bazılarında birden fazla cennetlerden bahsedilmesi nasıl açıklanabilir?

Tarih: 27.01.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kavram olarak "Cennet", dünya gözüyle görülmeyen, ahiretteki "sevap yurdu"nun özel adıdır.

İnsanların işledikleri güzel amellerin sevabının, yani karşılığının verileceği bu yere "Cennet" denmesinin sebebi; görünüş yönünden dünyadaki bahçelere benzemesi, içerisinde bulunan eşi ve benzeri olmayan nimetlerin insan anlayışına gizli olması, insanların onu dünyada iken görmemeleridir.

Cennet, ebedî saadet yurdunu ifade etmek üzere Kur'an'da, çeşitli hadislerde ve diğer İslamî eserlerde yer alan isimler içinde en çok kullanılan, içindeki bütün mekân ve imkânları kapsayacak şekilde muhtevası geniş olan bir terimdir. Kur'an'da yüz kırk yedi (147) yerde geçmektedir. İslam literatüründe ebedî saadetle ilgili vaadler, özendirici anlatım ve tasvirler genellikle cennet ismi etrafında yoğunlaşmıştır. Diğer isimler tekil olarak kullanıldığı halde, cennetin çok sayıdaki ayette çoğul şekliyle de (cennât) yer alması, saadet yurdunun belli bir bölgesinin değil; tamamının adı olduğunu gösterir.

Kur’an’ın hiçbir  ayetinde “bir tek cennet” manasına gelen bir ifade yoktur. Kullanılan “cennet” kelimesi tekildir, fakat “bir cennet” manasına değildir. Cins isimler tekil de olsa çoğul manasını da barındırır. Mesela “insan” kelimesi tekildir, fakat “bir teke kişi” anlamında değildir.

Kur’an’da, hem tekil olarak “cennet”, hem tensiye olarak “cennetan/cenneteyn”, hem de çoğul olarak “cennât” şeklinde kullanılmıştır.

Bir tek saadet yurdu olduğu için “cennet” olarak anılmıştır. İçinde sekiz cenneti barındırdığı için “cennat” olarak zikredilmiştir.

Rahman suresi'nde farklı özellikleri zikretmek, bir de o suredeki “ikili sistem”e uygun kılmak için tensiye / ikil olarak “cennetân” şeklinde kullanılmıştır.

Bu farklı ifadeler aralarında bir tezat değil, mucizelik parıltısını yansıtan bir incelik vardır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Cennetin tabakaları hakkında bilgi verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun