Bakterilerde insülin üretimi nasıl oluyor?

Tarih: 16.02.2018 - 01:09 | Güncelleme:

Soru Detayı

1. Bir hücreye yabancı bir materyal girdiğinde hemen onu imha edip hücre dışına atıyor. Peki bakterilerde insilün üretme işlemi nasıl oluyor?
- Bu durumda iinsülün işleminde de vücuda yabancı bir madde girmiyor mu?
2. Virüsler girdiği hücrenin genlerini alıp başka bir hücreye taşıma özelliğine sahipmiş. Bu durumda acaba yaprak böceklerinde virüsler yaprağın genetiğini böceklere taşıyor olabilir mi?
- Allah bu özelliği virüslere vererek virüsleri bu değişim için vesile kılmış mıdır?
- Bu sayede yaprak böcekleri kamuflaj özelliği kazanıyor mudur?
- Yoksa Allah'ın doğrudan yaratışı mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Soru 1: 
Bir hücreye yabancı bir materyal girdiğinde hemen onu imha edip hücre dışına atıyor. Peki bakterilerde insilün üretme işlemi nasıl oluyor? Bu durumda iinsülün işleminde de vücuda yabancı bir madde girmiyor mu?

Cevap 1:
Bazı bakteri türlerinde, çekirdek görevini yerine getiren DNA’ların dışında, başka genetik materyaller bulunmaktadır. Çekirdek materyali dışında daire şeklinde ve çift sarmal DNA’lara plazmid adı verilir.

Plazmidler, genetik madde aktarımında kullanılır. Önce bakteride çember şeklindeki plazmidin bir ucu bazı enzimlerle kesilir. Buradan kesilip çıkarılan yere, insülin üretimini sağlayan parça, yapıştırma enzimleriyle eklenir. Daha sonra bu plazmid bakteri hücresine nakledilir.

Dışarıdan bakteriye giren bu plazmid bakterinin genetik yapısını tahrip ederek insülin sentezlenmesine sebep olur ve bir süre sonra bakteri ölür.

Besin ortamında plazmitten sentezlenmesi sağlanan insülin daha sonra izole edilerek alınır. Bu aşağıda şekille şematize edilmiştir.

Sonuç olarak, canlı bakteri bünyesine giren yabancı madde durumunda bulunan ve plazmid adı verilen genetik materyal, girdiği bakterinin savunma sisteminin devreden çıkmasını sağlıyor ve o bakterinin maddelerinin, yeni madde sentezinde kullanarak o bakterinin ölmesine yol açıyor. Sonuçta insülin elde ediliyor.

Soru 2:
Virüsler girdiği hücrenin genlerini alıp başka bir hücreye taşıma özelliğine sahipmiş. Bu durumda acaba yaprak böceklerinde virüsler yaprağın genetiğini böceklere taşıyor olabilir mi? Allah bu özelliği virüslere vererek virüsleri bu değişim için vesile kılmış mıdır? Bu sayede yaprak böcekleri kamuflaj özelliği kazanıyor mudur? Yoksa Allah'ın doğrudan yaratışı mıdır?

Cevap 2:
Virüsler öyle geldikleri yerin genetik yapısını taşımaz; sana yanlış bilgi aktarılmış.

Gen aktarımı birinci sorunun cevabında olduğu gibi plazmidlerle sağlanır. Bunun için virüsler veya bakteriler kullanılır.

Virüsün genetik materyalinden olan küçük bir plazmid kesim enzimleriyle kesilir. Daha sonra eklenecek gen, yapıştırma enzimleriyle yapıştırılır. Daha sonra bu yapı virüs veya bakteri içerisinde çoğalmaya bırakılır. Genel sistem budur.

Bu sisteme gen teknolojisi veya Rekombinanat DNA teknolojisi denir.

Virüsler girdiği hücrenin materyalini kullanarak orada çoğalır ve sonuçta o hücrenin parçalanmasına sebep olur.

Bazı hücrelerin genetik yapısına ait özellikleri kendisinin taşıması meselesi devamlı ve sistemli değil, arızi bir durumdur. Bu diğer hücrelerde de bazı şartlardan dolayı olabilir.

Mesela insanda gametler teşekkül ederken bazen bir kromozomun parçası kopar ve bu parça kaybolur. Bazen ters döner tekrar kromozoma yapışır. Bazen kromozomun bir veya bir kaçı kaybolabilir. Bu kromozom parçalarında hangi genler taşınıyorsa ona göre meydana gelecek fertte bir takım değişiklikler ve farklılıklar olabilir. Bu tip olaylar mutasyon olarak ifade edilir. Bunlar farklı bir canlının meydan gelmesine sebep olamaz.

Sonuç olarak; yaprak böceklerinin genetik yapısı doğrudan kendilerine hastır ve Allah onları o genetik yapılarına göre yaratmıştır. Virüslerle taşınmış özellik değildir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Yaratılışta tesadüfün hissesi var mıdır?
Hücreyi oluşturan parçalar tesadüfen birleşip bir Zara girip ...
İnsan beyin hücrelerinin genetik yapısının genetik değişim evrim ...
Laboratuvarlarda canlı hücre yapılabilir mi?
Craig Venterin, yapay DNA' yı bakteriye mi, hücreye mi nakletti ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun