Babalarımızı ve kardeşlerimizi öldürürken Abbas'ı mı sağ bırakacağız, sözü uydurma mıdır?

Tarih: 04.12.2015 - 15:48 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bedir savaşında, Resulullahın “Abbas’ı öldürmeyin zira o mecburen savaşa katıldı.” dediği ve bunun üzerine Ebu Huzeyfe'nin de “Babalarımızı ve kardeşlerimizi öldürürken Abbas'ı mı sağ bırakacağız.” (bk. İbn-i Hişâm, Sîre 1/371; İbn-i Kesîr, Bidâye 3/284; Beyhakî, Delâil 3/140) dediği doğru mudur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Evet, bizdeki nüshada da bu olay zikredilmiştir. (bk. İbn Hişam, Sîre, Kahire, 1375/1955, 1/629; el-Bidaye, 1/348; Zehebi, Tarihu’l-İslam, 2/58)

Ebu Huzeyfe, bu sözleri Resulullah’ın yüzüne söylememiş, arkada söylemiştir. (a.g.y)

- Bununla beraber, Ebu Huzeyfe, ağzından çıkan bu sözünden hayatı boyunca korkmuş durmuş ve: "Benim o günde söylemiş bulunduğum o sözden eman içinde değilim! Ondan hâlâ korkup duruyorum! Buna ancak şehitlik kefaret olabilir!" derdi. Yemâme savaşında da şehit olup, muradına erdi. (bk. a.g.y)

- Hâkim de bu olayı zikretmiş ve rivayetin “sahih” olduğunu belirtmiştir. (bk. Hâkim, 3/247)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun