Ateistlerin ve materyalistlerin yanıldıkları sebepler nelerdir?

Tarih: 06.05.2020 - 16:06 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Allah (cc) her organı belli bir görev için yaratmıştır. Bu organların yanlış yerde kullanılması, yanılgılara sebep olmaktadır. Meselâ, göz görmek, dil tatmak, akıl ise düşünmek ve varlıklardan mana çıkarmak için verilmiştir. Materyalizmi felsefelerine esas alanlar, aklın vazifesini gözden istemekte ve böylece hataya düşmektedirler. Gözün gördüğü şey, ancak maddedir. Hâlbuki her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatta kördür. Nasıl ki, gözün ruh ve akıl gibi manevi şeyleri görmesi mümkün değildir. Ruhun ve aklın varlığı eserleriyle anlaşıldığı gibi, Allah’ın (cc) varlığı da ancak kendisini tanıtmak için yarattığı harika eserleriyle anlaşılacaktır.

Sonsuz bir sayı sonlu bir sayıyla mukayese edilmediği gibi, bütün sıfatları sonsuzlukta olan Allah (cc), sonlu sıfat sahibi olan varlıklarla hiç mukayese edilebilir mi?

Varlıklar bir yaratıcı tarafından, yoktan yaratılmakta, her an yeniden yeniye değişime uğratılmaktadır. Çünkü varlıklardaki bu halden hale geçişin, değişimin sebeplerinden;

Birincisi, sonradan yaratılmış olmalarıdır.

İkincisi, mükemmel hale gelmek için halden hale girerek yenilenmeye ihtiyaçlarının olmasıdır.

Üçüncüsü, ihtiyaç sahibi olmalarıdır.

Dördüncüsü, maddî bir varlık olmalarıdır. 

Beşincisi de mümkün, yani sonradan yaratılmış varlıklardan olmalarıdır.

Hâlbuki Cenab-ı Hak,

Hem kadîmdir,
Hem her cihetçe sonsuz kemaldedir,
Hem hiçbir şeye muhtaç değildir.
Hem maddeden mücerrettir. Yani, maddenin bütün özelliklerinden farklı bir hususiyettedir.

Hem vacibü’l-vücut’tur. Yani varlığı kendinden dolayı gereklidir. Başka birinin var etmesine ihtiyacı yoktur. Tegayyür ve tebeddülü, yani bir halden bir başka hale geçmesi ve değişmesi muhaldir, mümkün değildir. Çünkü sonradan yaratılmış varlıklardan değildir. Bütün noksan sıfatlardan uzaktır.

Hem ezelîdir, evveli ve sonu yoktur.
Hem her cihette sonsuz mükemmelliktedir.

Hem hiçbir zaman hiçbir şeye muhtaç değildir. Vücuda gelmiş eşyanın şekil ve suretlerinden, her türlü düşünülebilen özeliklerinden ayrı bir keyfiyettedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun