Aşir, sure veya bir ayet okunduktan sonra "el-Fatiha" denilmesi sünnet midir?

Tarih: 23.11.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Aşir okunduktan sonra Fatiha'nın okunması, hadislerde açıkça emredilen bir sünnet değildir. Ancak Fatiha da Kur’an olduğuna göre, okunmasında sevap vardır.

Ayrıca Fatiha suresinin genellikle işlerin, okumaların, ibadetlerin başında sonunda okunmasının bir hikmeti, ilgili bazı ayet ve hadislerdir. Mesela;

“Onların son duaları: Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.” (Yunus, 10/10)

ayeti, her güzel işin sonunda Fatiha suresinin okunabileceğine bir işaret sayılabilir.

Bir rivayete göre Hz. Peygamber (a.s.m):

“Kur’an okuyanların en faziletlisi; baştan sona kadar Kur’an’ı okuyan ve onu bitirir bitirmez yeniden başa dönen kimsedir.” (Tirmizi; Kıraat, 13; Darimî, Fadailu’l-Kur’an, 33)

diye buyurmuştur. Bu hadis de, Kur’an’dan bir aşir okunduğunda arkasından Fatiha suresinin okunması geleneğine kaynaklık etmiş olabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun