Arş üzerine yemin ettim, kefaret gerekir mi?

Tarih: 18.04.2022 - 17:45 | Güncelleme:

Soru Detayı

“Arşa yemin olsun ki” diye yemin ettim. Sonra Allah'tan başkası adına yemin edilmeyeceği geldi aklıma.
- Bu şekilde yemin etmek geçerli mi, kefaret gerekir mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Yemin, Allah Teâla’nın isim veya sıfatlarından birini zikretmekle gerçekleşir. “Vallahi, Billahi, Tallahi, Allah şahit, Allah hakkı için, andolsun ki, Allah adına yemin ederim” gibi ifadeler böyledir.(1)

“Mushaf hakkı için, Kur’an hakkı için” gibi Allah Teâla’nın isim ve sıfatları zikredilmeden söylenen bir sözün yemin sayılıp sayılmamasında, toplumun örfü ölçü alınır.(2)

Dolayısıyla dinen yasaklanmayan ve insanlar tarafından yemin oluşu örf haline gelen her söz, yemin sayılır.(3)

Buna göre, bulunduğunuz yerin örfünde "Arşa yemin olsun." ifadesi yemin olarak kabul ediliyorsa, bu bir yemindir ve bozulduğu takdirde kefaret gerekir.

Bununla beraber, fakihlerin büyük çoğunluğuna göre, Allah’tan başka bir şey üzerine yemin etmek yemin sayılmaz ve bozulduğu takdirde kefaret gerekmez.(4)

Kaynaklar:

1) Merğînânî, el-Hidâye, 4/6-7.
2) Serahsî, el-Mebsût, 7/24; el-Fetâva’l-Hindiyye, 2/60.
3) Aynî, el-Binâye, 6/79.
4) el-Mevsuatu’l-fıkhıyetu’l-Kuveytiyye, 7/265; ayrıca bk. el-Fıkhu’l-İslami, 4/2471; el-Fıkhu ala’l-mezahibi’l-arbaa, 2/71.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun