Arabistan halkının çoğunun, Allah?ın uzayda bir tahtının olduğuna ve bu tahtın üzerinde oturup her yeri temaşa ettiğine, inandığı söyleniyor. Böyle bir şey olur mu?

Tarih: 04.09.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Haşa, Allah zaman ve mekandan münezzehtir. Her şeyi yaratan ve hiç bir şeye benzemeyen Allah için böyle şeyler söylenemez.

Arabistan halkının çoğunu böyle bir düşünceyle suçlamak yanlıştır. Farklı düşünce de olanlar varsa da, ehlisünnete aykırı bir inancın olacağına ihtimal vermiyoruz.

Kur’an’da “Rahman/Allah Arşa istiva etti.”(Ta Ha, 20/5) mealindeki ayetler, manası derin, değişik anlamlara gelebilen “müteşabih” ayetlerdir. Bu gibi ayetleri açıklamada iki metot takip edilmiştir.

 Birinci metot, Selef (yaklaşık hicrî 3-4. asra kadar gelen) alimlere aittir. Onlar, "Kur’an’da nasıl bir ifade kullanılmışsa, biz onu olduğu gibi kabul ederiz, fakat gerçek anlamını Allah’a havale ederiz." demişlerdir. Mesela; “Kur’an’da “Rahman/Allah Arşa istiva etti” denilmiştir. Biz de bunu böyle kabul ederiz. Ancak, bununla Allah neyi kast etmişse ona iman ederiz.” diyorlar. İşte Arabistan’da, bu düşünce hala bir kısım insanlarda hakimdir. Arkadaş bunu anlatmak istemiştir.

İkinci metot, daha sonra gelen / halef alimlerine aittir. Onlar diyorlar ki, Allah mekandan münezzeh olduğuna göre, bu gibi ayetleri tevil etmek/kastedilen manasını bulup çıkarmak gerekir. O da şudur:

Arşa istiva etmek/Tahta çıkmak, tahta kurulmak anlamına gelir. Bu kurulmak gerçek değil, mecazidir. “Bir padişah tahta oturdu, bir başkan koltuğa oturdu” denildiği vakit, gerçekten onun maddi bir koltuğa oturduğunu göstermez. İşte bunun gibi, “Allah’ın Arşa istiva etmesi demek, bütün Evrene hükümran olduğunu ifade etmektedir.”

İlave bilgi için tıklayınız:

Ayette geçen "Allah'ın Arşa istivası" nasıl anlaşılmalıdır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun