Allah’ın yarattığı her şeyde subuti sıfatlar tecelli eder mi?

Tarih: 11.11.2020 - 14:53 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Allah (c.c.)’ın yarattığı her şey subuti sıfatlarının tecellisi olmak zorunda mı?
- ​Ayet ve hadislere göre zorunda mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Öncelikle ifade edelim ki, Allah’ın yaratmasına, sıfatlarının ve isimlerinin tecellilerine zorunlu denilmez. Çünkü Allah her şeyi dilediği gibi yapan fail-i muhtardır. Fail-i muhtar olan Allah’ın, hikmetin gerektirdiği en mükemmelin dışında bir şey yapması imkansızdır. (Gazali, el-İmla, 5/35-36)

O halde, Allah her şeyi, mutlak iradesiyle yaratır; yarattığı her şey de onun sıfatlarının ve isimlerinin tecellileridir.

Bildiğimiz subuti sıfatlar şunlardır:

1. Hayat: Diri olmak,
2. İlim: Bilmek,
3. Semî’: İşitmek,
4. Basar: Görmek,
5. Kudret: Güç yetirmek,
6. İrâde: Dilemek,
7. Kelâm: Konuşmak,
8. Tekvîn: Oluşturmak.

Tekvin sıfatı Maturidilere göredir. Geri kalanlar Eşari ve Maturidilerin ittifak ettiği sıfatlardır.

Dikkat edilirse, bu sıfatların hemen hepsi ilahi icraatta aktif rol alan sıfatlardır. Örneğin; hayatta olmayan nasıl yaratabilir. İlmi olmayan nasıl yaratabilir.

Bütün yaratıklar istidat ve kabiliyet diliyle Allah’tan var olmalarını, ihtiyaçlarının giderilmesini isterler. “Göklerde ve yerde olan ne varsa Ondan ister.” (bk. Rahman, 55/29) mealindeki ayette bu gerçeğin altı çizilmiştir.

Bu istekleri duymak için işitmek gerekir.

İşitmeyen, görmeyen hiç yaratabilir mi?

Kudreti olmayan hiç yaratabilir mi?

İradesi olmayan hiç yaratabilir mi?

İster lisan-ı kal ister lisan-ı hal olsun, bütün varlıkları konuşturan yaratıcının konuşmaması mümkün mü?

Tekvin zaten yaratmanın kendisidir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Allah her şeyi yarattı ve her an her şey ona muhtaç, sözünü nasıl ...
Allah'ın bütün isimleri insanda tecelli edebilir mi?
Allah'ın, yarattığı mahlukatta tecelli etmeyen isimleri nelerdir ...
“Allah'ın zatı alem-i şahadette değildir, bu alemde esmaları tecelli ...
Bir çiçekte, Allah'ın hangi isimleri tecelli etmektedir?
Allah, ahiret hayatı başladığında bazı sıfatlarının tecellisini ...
Allah, bir fiil icra ederken, o iş vukuunda bütün esma-i ilahiye farklı ...
Ahirette bazı sıfatlar tecelli etmeyecek mi?
Muhalefetün li'l-havadis sıfatının tecellisi var mıdır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun