Allah’ın, yarattığı mahlukatta tecelli etmeyen isimleri nelerdir?

Tarih: 12.07.2016 - 01:40 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Rabbimizin kainatta bulunmayıp kendine has isimleri hangileridir, hangi isimlerini kainatta aramamalıyız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Allah’ın zatına mahsus sıfatları (sıfat-ı zatiye)nin bir cihette kainat çapında tecellileri söz konusu edilmeyebilir.

Allah Teâlâ'nın zâtî sıfatları, yâni zâtına âit olan sıfatları altıdır. Bunlar;

1) Vücûd; var olmaktır.

2) Kıdem; varlığının öncesi, başlangıcı olmamaktır.

3) Bekâ; varlığı sonsuz olmaktır, hiç yok olmamak.

4) Vahdâniyyet; zâtında, sıfatlarında, işlerinde ortağı benzeri olmamak.

5) Muhâlefetün lil-havâdîs; sonradan var olanlara bezememek.  

6) Kıyam bi-nefsihî; varlığı kendinden olup, hep var olması için, hiçbir şeye muhtâç olmamak.

Bu altı sıfatın hiçbiri, mahlûkların (yaratılmışların) hiçbirinde yoktur.

- Cevabın başında yer alan “Allah’ın zatına mahsus sıfatları (sıfat-ı zatiye)nın bir cihette kainat çapında tecellileri söz konusu edilmeyebilir” şeklindeki ifadeyi özellikle kullandık. Çünkü, bu sıfatların mahluklarda bulunmadığı bir gerçektir. Ancak, her varlık bir açıdan yine de bu sıfatlara işaret etmektedir. Mesela:

- Güneşin varlığı, onu var eden birinin “Vücud”una delalet eder.

- Sonradan var olmasıyla, onu yaratanın “Kıdem”ine işarettir.

- Milyar senelerden beri varlıkta/kalması, onu yaratanın “Beka”sına delalet eder.

- Güneşin birliği, bulunduğu sistemin birliği, onun da bulunduğu Samanyolu galaksinin birliği, yaratıcının “Vahdaniyet”ine işaret etmektedir.

- Her yönden muhtaç olduğu bu yaratıcının hiç bir şeye muhtaç olmadığına ve dolayısıyla hiç bir şeye benzemediğine, yani  “Muhâlefetün- lil-havâdîs” sıfatına delalet etmektedir.

- Güneş ve tüm varlıkların varlığı bağımlı olduğundan, varlığı bağımsız olan bir yaratıcının “Kıyam bi-nefsihî” sıfatına işaret etmektedir...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun