"Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın." (Haşir, 59/19) ayetinde geçen "unutturmak" ne demektir?

Tarih: 05.06.2012 - 05:48 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ayette geçen "Allah’ı unutan ve Allah’ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler ve fasıklar" genel olarak herkes mi, yoksa Müslümanlar mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın onlar, yoldan çıkan kimselerdir." (Haşir, 59/19)

anlamındaki ayeti Elmalılı Merhum Hamdi şöyle tefsir eder:

Ve öyle kimseler gibi olmayın ki Allah'ı unutmuşlar, Allah'tan korkmaz, hukukunu tanımaz ve O'nun sonsuz korumasından yardım dilemez olmuşlardır da Allah da onlara kendilerini unutturmuştur. Sarhoş gibi ne yaptıklarını bilmezler. İnsan nefsinin, beşer hukukunun kıymetini anlamaz, âdi şeylere tapar ve insanlığı zelil ederler.

Ayrıca kendilerini kurtaracak hayır ve hesanâtı düşünmez, azabdan koruyacak işler yapmaz ve yarın için bir şey hazırlamaz olmuşlardır.

Netice olarak denilebilir ki, onlar kıyamet günü öyle dehşetli trajedilere maruz kalırlar ki, kendilerinden geçerler. Hatta ruh yoktur deyip duranlar dahi, böyle kendilerini unutmuş, insan varlığının en mühim ayırıcı unsurunu teşkil eden şuur nimetini kavrayamamış kimselerdir.

İnsanın kendisini hissetmesi fıtrî olduğu için şuurdan, şuurun hukukundan ve onun Allah'a bakan yönünden gaflet edenlerin fıtratı bozulmuş kimseler olduklarına tenbih için unutmak ile ifade edilmiştir.

İşte onlar, fasıklardır. İtaatten çıkıp isyana dalmış, insanlık kıymeti kalmamış, fıskta tekâmül etmiş ve bozulmuş bir topluluktur. Müminler bunlara benzememelidir. (Hak Dini, ilgili ayetin tefsiri)

- Allah’ı unutmak, Allah’ın emir ve yasaklarını unutmak demektir. Allah’ın rızasını kazanmaya yönelik çabaları unutmak demektir. Hayatında Allah’a fazla yer vermemek, hareketlerinde onun hoşnutluğunu gözetmemek, kısacası Allah’tan gafil olarak yaşamak, yarın Allah’a vereceği hesabı göz ardı etmek,  gaflet deryasında boğulmak demektir.

- İşler karşılıklıdır. Allah kendisini sevenleri sever, düşmanlık edenlere düşmanlık eder, nefret edenlere nefret eder, kendisini yok sayanı yok sayar.  Kendisini unutmuş kimseleri unutmuş görünür.

Yani, bütün hayatında Allah’ı değerlendirmeye almayan kimseleri Allah da değerlendirmeye almaz.

Yani; Allah, bir ceza olarak kendisini  özgür iradesiyle unutan, hayatında ona yer vermeyen kimseye kendi nefsini, kendi hesabını-kitabını kendisine unutturur.

Mesela, ölümden söz edildiği zaman, kabirden söz edildiği zaman, kabirde, mahşerdeki sorgu sualler söz konusu olduğu zaman, o hep başka insanları düşünür, kendisi bir şey yapmaz.

 İnsan ölümlü bir varlık mı? Demek komşusu da ölecek..

İnsan hastalık ve musibetlere maruz kalan bir varlık mı? Demek komşusu da hastalanacak...

İnsanların bir kısmı cehenneme mi gidecek? Demek ki bu kâfirler çok sıkıntı çekecek...

İnsanların kusurlarını görüp istiğfar etmesi mi gerekecek? Demek ki konu-komşunun çokça istiğfar etmeleri gerek...

Diğer taraftan cennete bazı insanlar mı girecek? Kendisi başka nerede olacak ki!..

Allah’ın sevdiği pek çok kulları mı var? Demek ki kendisi de bu sevgili kullardan biri... Ve hakeza...

Kişinin hizmette kendini arka saflarda saklaması, mükâfatlarda ön saflarda görmesi veya  cezalarda arka saflarda, ödüllerde ön planda görmesi bir unutkanlıktır...

“Allah bir kuluna iyilik murat ederse, ona kendi kusurlarını gösterir.” (Müslim, Kader, 4,5)

manasındaki hadis-i şeriften bu dersleri almak mümkündür.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun