Allah, insanı yaşamaya zorladığı hayatı, kendisi yaşasaydı ne yapardı?

Tarih: 08.06.2014 - 16:32 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Böyle diyen birine nasıl cevap veririz?..

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Allah bütün yaptıklarınızı görür." (Hadid, 57/4),

"Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini (hakikatlerini) unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir." (Haşir, 59/19)

"Allah sabredenlerle beraberdir." (Bakara, 2/153),

"Siz nerede olursanız olun O, sizinle beraberdir. Kesinlikle Allâh takva sahipleri ve muhsinlerle (Allâh için yaşamakta olduğunun farkındalığında olanlarla) beraberdir." (Nahl, 16/128).

Meallerini verdiğimiz bu ayetlerden de anlaşılacağı gibi, Allah Teâlâ’nın insanı zorladığı bir hayat yoktur. İnsanlar belli sıfat ve karakterlere sahip olmadıkça, ilahi varoluşla beraberliği yaşayamamaktadır. Ancak Allah için sabredenlerin, O’nun yolunda gayret edenlerin ve O’na gönülden bağlananların yaşadıkları hayatın acılarının ve sevinçlerinin ortağıdır. Örneğin Rahman ve Rahim isimleri insanların ızdırap ve dertlerine yönelmekte ya da adil ve müntakım gibi isimleri de kötülük sahiplerine yönelmektedir.

Dolayısıyla ilahi isim ve sıfatlar bizim yaşadıklarımızla ilgili olarak gerçekleşmektedirler. Allah Teala insanların tüm kötülüklerine rağmen içlerindeki iyilerin iyiliklerinden dolayı sabretmektedir. Bu sabır dünya hayatının geçiciliğinden dolayıdır.

Yaratıcımız bizim yaşadığımız olay ve durumlar karşısında kendi isimlerinin ve zatının nasıl tepkiler verdiğini bize açıkça bildirmekte ve en güzel olan davranış şeklinin neler olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Bir annenin evladına duyduğu şefkat, annelik haline ve yavruya Rahim isminin yönelmesinden kaynaklanmaktadır. Allah affedicidir ve bizden affedici olmamızı; sabredendir ve bizden sabredici olmamızı; sevendir ve bizden sevmemizi; yolu dosdoğru olandır ve bizden dosdoğru olmamızı istemektedir...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun