SOSYAL ÇEVREMİZİ MÜMİNLERDEN OLUŞTURMAK

Aziz ve Muhterem Müslümanlar! 

İslâm dini hayat dinidir. Ferdî, ailevî ve içtimaî hayatında her Müslümanın İslâm nizamına uygun yaşaması lâzımdır.

Her mü'min çevresini dindar, hakperest mü'minlerle kurmakla mükelleftir. İnsanın her iki hayatını kazanıp kurtarabilmesi, yaşadığı çevresi ve işbirliği yaptığı arkadaşlarıyla alâkalıdır.

Mü'min şuurlu ve faziletli insandır. İslâmî hayattan uzak olanlarla teşrîk-i mesaî yapmaz. Gayri müslimden farksız yaşayan bozulmuş insandan, yılandan ve akrepten kaçar gibi uzak durur. Zira canavarlar arkadaş olan, canavarlaşır melek misal mü'minlerle beraber olan, melekleşir. Çürük meyvelerin arasında fazla kalan sağlam meyve de çürür.

Dinimiz çevre ve arkadaş üzerinde ciddiyetle durmakta ve bizleri âyet-i kerîme ve hadîs-i şeriflerle ikaz etmektedir. Meallerini arzedeceğim âyetler mü'minlerin ancak ve ancak gerçek Müslümanlarla kader birliği yapmalarını, îman ve İslâm'ın hakikatları dairesinde münasebetlerini devam ettirmelerini emretmektedir.

Mâide Sûresi, âyet 55-56'da şöyle buyurulmaktadır:

"Sizin dostunuz, yardımcınız ancak Allah'tır, O'nun peygamberidir. Allah'ın emirlerine boyun eğici olarak (İslâm şeriatına bağlı, îman ve Kur'ân hakikatlarına sımsıkı sarılan) namazını dosdoğru kılan, zekâtını veren mü'minlerdir. Kim Allah'ı, peygamberini ve inananları dost edinirse bilsin ki, şüphesiz Allah'tan yana olanlar üstün gelirler."

Yine Tevbe Sûresi, âyet 19'da şöyle buyurulmaktadır:

"Ey mü'minler! Allah'a karşı gelmekten korkun! İmanda, söz ve davranışlarında doğru olanlarla beraber olun!"

Aziz Mü'minler!

Mü'min ve Müslüman olarak yaşamak ve can vermek isteyen herkes, Kur'ân-ı Kerîm'in rehberliğinde etrafına ciddiyetle bakmalı! Kimlerle beraber olduğunu, hayatın her safhasında kimleri takip ettiğini, hangi safta yer aldığını düşünmeli! Şunun bunun hatırı için değil, Hakk'ın hatırı için imanlılar safında yerini almalı! İmana ve Kur'ân'a hizmet etmelidir. Mü'minler bunu yapmaya mecburdurlar. Rabbimizin en başta bizden istediği budur.

Müslümanlar bu âyetlerin ışığında yerini, yolunu, safını, sınıfını tâyin etmezse; hakikî mü'minlerle omuz omuza, el ele, diz dize yaşamak devletine eremezse hayatın mânâsı kaybolur. Beklenen netice alınamaz. Günahkâr bir çevrede, gaflet uykusunda geçen ömür sermayesi inşanı iflâsa götürür.

Bilirsiniz ki: İnsanlar çevrenin tesiri altında kalırlar. Hususan gençlerimizin, mekteplere giden yavrularımızın bozuk çevrenin tozu dumanı içinde, itikadı ve ahlâkı bozuk arkadaşlar arasında, bozulmadan kalacaklarını ve kendilerini kurtaracaklarını sanmak aldanmaktır.

Ailesinden, hizmet ehli ve hamiyetli mü'minlerden kurtarıcı bir el ellerinden tutmazsa, gençlerin dünya ve âhiret hayatları tehlikededir.

Onlara mümkün olduğu kadar iyi arkadaş, güzel bir çevre bulmak, imanlı ve ahlâklı gençlerle beraber kalmalarını sağlamak, bu çok mühim işe yardımcı olmak hepimizin vazifesidir.

Asrımız felâketler ve helâketler asrıdır. Yüzlerce günahın insanlara birden hücum ettiği fitne ve fesat asrıdır. Dağlar gibi dalgaları bulunan bir denize benzemektedir. Kur'ân ve îman gemisine binmeyen, boğulmaktan kurtulamaz. Herkesi bu tufandan kurtulmak için îman ve İslâmiyet gemisine binmeye davet ediyoruz. Bu davet, Allah ve Resulü'nün davetidir. Bu davete gelmeyen, peygamber oğlu ve hanımı da olsa boğulmaktan kurtulamaz.

Evet, kimileri servet ve sefahet bataklığında; kimileri faiz ve dolandırıcılık bataklığında; kimileri siyaset, enaniyet, gurur ve kibir bataklığında boğulmaktadır. Bütün bu bataklıkları kurutacak, insanları boğulmaktan kurtaracak çâre dindir, îmandır. Allah nizamı olan yüce Kur'ân'dır.

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) şu hadîs-i şerîfleriyle bizi îkaz ediyor:

 "İnsan dostunun dini üzerinedir. Şu halde sizden her biriniz dost edineceği kimseye dikkat etsin! Kötü dosttan sakın! Zira onunla tanınırsın! Ancak gerçek mü'minlerle arkadaş ol! Fâsıkla dostluk kurma! Onun kötülüğünü öğrenirsin! Kişi ancak sevdiği ve münasebet kurduğuyla beraberdir."

Hülâsa: Arkadaşlarımız, dostlarımız akıllı, ahlâklı ve dindar olmalıdır. Bu sıfatları taşımayan kişiler dost görünse de aldanmamalıdır.

İmanı sağlam, ameli sâlih, ahlâkı güzel arkadaşlar bulalım ve onlardan ayrılmayalım!

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun