Allah, Rasûl olarak bir insanı mı gönderdi?

Tarih: 12.06.2020 - 14:15 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İnsan Peygamber

Arılara ve karıncalara içlerinden lider çıkaran ilahi hikmet, insanlardan da bazılarının diğerlerine elçi olarak gönderilmesini gerektirmiştir. İlk insan Hz. Âdem'den son nebi Hz. Muhammed’e (asm) varıncaya kadar nice insan peygamber olarak insanlara yol göstermişlerdir.

İnsanlara rehber kılınan şahsiyetin onlardan biri olması gayet makul bir durum iken, nebevî daveti kabul etmek istemeyenler şaşkın bir şekilde şöyle demişlerdir:

اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَسُولاً “Allah, Rasûl olarak bir insanı mı gönderdi?” (İsra, 17/94)

Diğer ayet doğrudan bu soruya bir cevaptır:

 “De ki: Yeryüzünde yerleşmiş kimseler olarak gezip dolaşanlar melek olsaydı, biz de onlara gökten peygamber olarak bir melek gönderirdik.” (İsra, 17/95)

Şu ayette ise aslında sorularına cevap olacak bir durumu şaşkınlıkla sorduklarını görürüz:

 “Bu nasıl peygamber ki yemek yer, çarşıda pazarda dolaşır.” (Furkan, 25/7)

Hâlbuki peygamber yemek yiyecek ki nasıl yenildiğini öğretsin, çarşılarda dolaşacak ki çarşı-pazarın adabını ders versin. Yoksa onların keyfine göre bir melek gönderilse insanlara nasıl rehberlik yapacaktı?

Öte yandan peygamberin sıcaktan soğuktan etkilenmesi, savaşta zırh giymesi, sipere girmesi, yaralanması gibi durumları da aynı çerçevede değerlendirebiliriz. Keza şu hadisi de bu bağlamda ele alabiliriz:

“Siz bana davacı davalı olarak gelirsiniz. Olur ki, bazınız davasını daha güzel anlatır, ben de (haksız olduğu halde) onun lehine hüküm veririm. İşte kime bu şekilde kardeşinin hakkından verirsem bilsin ki, ona ateşten bir parça vermiş olurum.” (Buhârî, Mezalim, 16, Şehâdât, 27)

Allah istese peygamberine kimin haklı kimin haksız olduğunu bildirirdi. Ama böyle bir gayb bilgisiyle hükmeden bir peygamber, hâkimlere nasıl rehberlik yapardı?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun