Allah neden yaratmayı tekrar ediyor?

Tarih: 26.05.2022 - 14:53 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Tanrı & Bilim, Yaratılışı (galaksileri) tekrarlamaktan bahsediyor. Bizi zaten imtihan etmişken neden yaratmayı tekrar etmesi gerekiyor?
- Yine yeni insanlar ve cinler yaratıp imtihan mı edecektir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Soru muğlak ve kapalıdır, maksadı tam olarak anlayamadık.

Bununla beraber, şöyle bir bilgi verebiliriz ki, “Allah her an bir yaratmadadır.” (Rahman, 55/29) mealindeki ayette işaret edildiği üzere, yaklaşık 14-15 milyar yıldan beri Allah daima yeni varlıkları yaratıyor.

“Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz.” (Zariyat, 51/47)

mealindeki ayette bu gerçeğin altı çizilmiştir.

Kur'an’ın bu beyanını bugünkü fen bilimleri de tasdik etmiştir. Samanyolunun yaratılması, evrenin yaratılmasına nispetle çok sonradan yaratılmış yeni bir sistem olduğu, Güneş sisteminin de Samanyolu galaksisinde yer alan çok sonradan yaratılmış olduğu ilmen sabittir.

Allah’ın varlıkları yaratmasının asıl hikmeti, onun kudret, hikmet, ilim ve irade gibi ezelî sıfatlarının tecellilerinin tezahürdür. Bu eşsiz ve haşmetli tezahürleri bizzat yaratıcı tarafından temaşa edildiği gibi, melek, insan ve cinler gibi şuurlu varlıklar tarafından da seyredilip, tetkik edilmesi, hikmetlerinin anlaşılması ve netice itibariyle Allah’ın varlığı ve birliğini gösteren aklî ve fikrî temaşalar için bir pencere olmasıdır.

Bu sebeple, insan ve cinlerin yaratılmasındaki asıl hikmet, Allah’ın vahyi ışığında kâinatta göze ve gönüle çapan sanat tablolarını tahlil etmek, “eserden müessire” (sanattan sanatkâra) giden istidlal yolunu bulmaya çalışmaktır.

Böyle azametli bir sanat tablosu karşısında, azametli bir sanatkârın azametli sıfatlarının harika tecellilerini seyredip, ona boyun eğmek, emirlerini dinlemek, kulluk görevlerini yerine getirmektir. İnsanların ve cinlerin Allah’a yalnız ibadet için yaratıldığının ifade edilmesi (bk. Zariyat, 51/56), sadece oruç, namaz gibi bilinen ibadetler değil; bilakis evrende ve içindekilerde tecelli eden isimleriyle yaratıcıyı yakından tanımak, harika sanatlarını yakından temaşa etmek, kâinat çapında parlayan sıfatlarının kemal ve cemalini müşahede etmek suretiyle yerine getirilen aklî, fikrî, ruhî, bedenî ve hissi ibadetleriyle bir kulluk görevini ifade etmektedir.

Kıyamete kadar hayat devam eder ve hayat devam ettiği sürece insan ve cinlerin -açıklamaya çalıştığımız hakikatleri- tekrar tekrar temaşa edip mütalaa etmek, fiilî ve sözlü olarak yaratıcıya olan hayranlığını, saygı ve sevgisini ilan etmek için yaratılmaları, soruya ihtiyaç bırakmayacak derecede açık hikmetli bir hakikattir.

Demek ki, tekrar yaratılma kıyamete kadar devam edecektir, yoksa kıyametten sonra başka insan ve cin türleri olacağı anlamında değildir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kıyamet koptuktan sonra yaratılan insanlar cennet veya cehenneme ...

Allah her şeyi önceden yarattı mı, yoksa hâlâ yaratmakta mıdır ...

Allah her şeyi yarattı ve her an her şey ona muhtaç, sözünü nasıl ...

Kudret ve irade sıfatı ezelde taalluk edip bir daha taalluk etmez mi ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun