Allah her varlığa iyi davranmamızı mı emretti?

Tarih: 12.07.2022 - 06:27 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir hadiste, Allah’ın her varlığa iyi davranılmasını emrettiği, bu nedenle de öldürdüğümüz hayvanları can yakmayacak şekilde yapmamız gerektiği söyleniyormuş, doğru mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Konuyla ilgili bir hadis şöyledir:

“Allah Teâlâ her varlığa iyi davranılmasını emretmiştir. Öyleyse canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde, bu işi can yakmayacak şekilde yapın. Bir hayvanı boğazlayacağınız zaman, ona eziyet vermeyecek güzel bir şekilde kesin. Bu işi yapacak olan kimse bıçağını iyice bilesin, hayvana acı çektirmesin.” (Müslim, Sayd 57)

Ayrıca Resülullah (asm) hayvanlara karşı kötü ifadeler kullanmayı, onlara lanet etmeyi şiddetle yasaklamıştır. (Müslim, Birr, 80, 81; Darimi, İstizan 45)

Allah Teâlâ kullarının, sadece birbirlerine değil, yarattığı bütün varlıklara iyi davranmalarını, herkese ve her şeye iyilik etmelerini emretmektedir.

Rahman ve Rahîm olan Cenab-ı Hak, kullarına beslediği sevgi ve şefkat dolayısıyla, Sevgili Peygamberini “âlemlere rahmet olarak” gönderdiğini söylemiştir. (bk. Enbiya, 21/107)

Âlemlere rahmet olan bir peygamberin ümmetine yakışan da peygamberlerinin bu en belirgin özelliğini ruhlarına sindirmek, her varlığa tıpkı onun gibi şefkat ve merhametle bakmaktır.

İslam dininde işlenen suça göre çeşitli cezalar verilir. Bu cezalar uygulanırken, suçluya en az acı veren usul ve yöntemler tatbik edilir.

Yaşayan her varlığa karşı insanın beslemesi gereken iyilik duygusu, hayvanları boğazlarken bile kendini gösterecektir. Mesela;

- Kurbanlık hayvan kesim yerine götürülürken itilip kakılmayacak,
- Kesilmeden önce su verilecek,
- Yere yatırılırken hırpalanmayacak,
- Kesilen hayvan diğer hayvanlara gösterilmeyecek,
- Kesimde kullanılacak bıçak gayet keskin olacak,
- Bıçak hayvanın yanında bilenmeyecek ve ona gösterilmeden boğazına hızlıca sürülecek,
- Kesim işi bittikten sonra hemen yüzmeye başlamayıp derisi soğuyana kadar beklenecek.

Peygamber Efendimiz (asm) koyun kesen bir adam görmüştü. Adam koyunu yere yatırdıktan sonra bıçağını bilemeye çalışıyordu. Adamın bu katı ve duygusuz davranışına kızan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz:

“Hayvanı iki defa mı öldürmek istiyorsun? Onu yere yatırmadan bıçağını bilesen olmaz mıydı?” diye çıkıştı. (Hâkim, el-Müstedrek, 4/231, 233)

Resûl-i Ekrem Efendimizin (asm) bu tavsiyesi, insanlara zarar veren haşereleri bile can yakmadan, ani bir şekilde öldürecek yöntemleri bulmayı gerekli kılar.

Sert ve haşin bir adam Harunürreşid’e gelerek:

- Ey Müminlerin Emiri! Eğer dayanabilirseniz size nasihat etmek istiyorum. Fakat sözlerim biraz acı olacak, kusura bakma, demişti.

Harunürreşid bu sert tabiatlı adama söz vermeden önce, nasihatlerin bile kalp kırmayacak uygun bir üslûpla yapılması gerektiğini şöyle hatırlattı:

- Eğer sözünü yumuşak bir eda ile söylersen, seni dinlerim. Yoksa nasihatin nasıl yapılması gerektiğini sana acı bir şekilde öğretirim. Zira sen Hz. Musa’dan büyük ben de Firavun’dan kötü değilim. Cenab-ı Hakk’ın Hz. Musa ile kardeşi Hz. Harun’u Firavun’a gönderirken: “Ona yumuşak söz söyleyin!” dediğini bilmiyor musun?

Özetle:

- İnsan yaptığı her işi yumuşak ve ona zarar vermeyecek bir tarzda yapmalıdır.

- Hayvanları boğazlarken veya haşereleri öldürürken bile canlarını yakmamaya çalışmalıdır. (bk. Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun