Alimleri karşılayan beni karşılamış, onlarla oturan benimle oturmuş gibi olur, ümmetimin alimleri gökteki yıldızlar gibidir, anlamına gelen hadisler var mıdır?

Tarih: 03.11.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Rafiî’nin yaptığı rivayete göre, Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdu:

“Kim alimleri (layıkıyla) karşılarsa, muhakkak ki beni karşılamıştır. Kim alimleri ziyaret ederse, muhakkak ki beni ziyaret etmiştir. Kim alimlerle oturursa şüphesiz o benimle oturmuştur. Benimle oturan ise Rabbimle oturmuş gibi olur.” (Kenzu’l-Ummal, h. No: 28883).

Hz. Enes’den nakledildiğine göre, Peygamberimiz (asm) şöyle buyurmuştur:

“Yeryüzünde alimler gökteki yıldızlar gibidir ki, kara ve denizlerin karanlıklarında onlarla yollar -aydınlanıp- bulunur. Yıldızlar batınca rehberlerin yolu şaşırmaları an meselesidir.” (Ahmed b. Hanbel, Musned, 3/157).

Bütün bu hadislerde, ilmin ve ilim sahibi kimselerin önemine işaret edilmiştir. Gerçekten alimler, peygamberlerin varisleridir; onların hidayet yollarını gösteren ilimlerine varistirler.

Cehaletten kaynaklanan karınlıkları ortadan kaldırıp, ilim ışığıyla dünya ve ahiret yurdunun mutluluk sokaklarını aydınlatan yıldızlardır onlar. Tabii ki ilmiyle amel eden alimler ön plandadır. Reçete yazmayan doktorun, proje üretmeyen mühendisin, insanları söz ve davranışlarıyla irşat etmeyen alimin faydasından elbette söz edilemez.

Sevgi ve saygıyla karşılanması istenen, meclisinde oturulması tavsiye edilen, birer yıldız olarak nitelenen alimler, hem kendilerini, hem de başka insanları aydınlatan arzî / yerdeki güneşler olan alimlerdir.

Bunlar ilmiyle âmil olan, peygamberlerin mesajlarını insanlara ulaştıran, kitap ve sünneti insanlara tebliğ etmeyi hayatlarının yegâne gayesi bilen alimlerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun