Âl-i İmran suresinin 44. ayetinde konu edilen "Meryem'e kefil olmak için kalem atmak" ifadesini açıklar mısınız?

Tarih: 06.04.2012 - 05:51 | Güncelleme:

Soru Detayı
- Kefil olmak için kalem atıp tartışanlar kimlerdir?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Meryem'in bakımını üstlenme konusunda Kur'ân-ı Kerîm'de verilen bilgi, Hz. Zekeriyyâ ile yakın konumdaki bir grup insanın kalemlerini (kura araçları) atarak, yani kura çekerek bu görevi üstlenme yarışı içine girdikleri ve bu hususun çekişme konusu olduğu, sonunda ilâhî takdir gereği bu vazifenin Hz. Zekeriyyâ'ya nasip kılındığı şeklindedir. Bunun dışında kuraya katılanlar, bu uygulamanın ger­çekleşme şekli ve böyle bir yarış içine girmenin sebebi konusunda tefsirlerde de­ğişik açıklamalar yapılmıştır. Bu bilgiler özetle şöyledir:

Bu göreve talip olma sebebi, Meryem'in vefat etmiş olan babası İmrân'ın kı­demli ve saygı duyulan bir dîn adamı olması ya da dinî kitaplarda Hz. Meryem ve Hz. İsâ'nın geleceğini bildiren ifadelerden Meryem'in üstleneceği misyonu keşfetmiş olmalarıdır.

Kuraya katılanlar Beytülmakdis'in hizmetçileri veya burada gö­revli din adamlarıdır. Kendilerini Hz. Zekeriyyâ ile aynı düzeyde görüp, ancak ku­ra yoluyla çözüme razı olduklarına göre, bu kişilerin üst düzey göreve sahip din adamları olması kuvvetle muhtemeldir.

Kur'an'ın çekiliş şekli, dinî metinleri yazdıkları kalemlerini veya bastonları­nı suya atmaları ve suyun akış yönünün tersine giden kalem veya baston sahibinin kazanmış sayılması yahut isimler yazılı okların suya atılması ve kimin oku su yü­züne çıkarsa onun kazanmış kabul edilmesidir.(Râzî, VIII, 45-46)

(Diyanet Tefsiri, Kur’an Yolu: I/411-412)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun